Search :   
: THBEV Price
 
       
 
วงดนตรี “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” ประกาศศักยภาพวัฒนธรรมอาเซียน ดึงนักดนตรีจาก 10 ประเทศอาเซียน ร่วมฉลอง 50 ปีอาเซียน
 

   ถือว่าเป็นวงดนตรีวงแรกของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการรวมตัวกันของครูเพลงจากทั้ง 10 ประเทศ สร้างวงดนตรีที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีประจำชาติแต่ละประเทศ ในนามวงดนตรี “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่สามารถถ่ายทอดกลิ่นอายของดนตรีอาเซียนให้มีความสนุกสนานและสอดประสานเป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังคงเอกลักษณ์ของเพลงแต่ละชาติได้เป็นอย่างดี นับเป็นการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติผ่านศิลปะทางดนตรี จนกลายเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์และลงตัว

  ล่าสุดวงดนตรี “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” ได้รับเกียรติรับเชิญให้ร่วมแสดงในงานครบรอบ 50ปี การสถาปนาอาเซียน ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงเอกลักษณ์แห่งภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการรวมพลังทางดนตรีแสดงให้โลกรับรู้ว่าดนตรีสามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ที่นำไปสู่มิตรภาพ ความสามัคคี และความเข้าใจระหว่างชนชาติได้ อย่างดียิ่ง

  ไฮไลท์ของการแสดงในครั้งนี้ นอกจากการนำบทเพลงของประเทศอาเซียนมาบรรเลงแล้ว อาจารย์อานันท์ นาคคง ในฐานะผู้อำนวยการดนตรี วง “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” พร้อมด้วย 2 วาทยากร ได้แก่ โน้ต-วัชระ ปลื้มญาติ และ Mohd Yazid Zakaria ยังได้อันเชิญ 4 บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้แก่ เพลงลมหนาว , เพลงสายฝน ,เพลงยามเย็นและเพลงแผ่นดินของเรา มาเรียบเรียงใหม่ โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า The King For All Seasons เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

  คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอซี จำกัด (ซี อาเซียน) เล่าถึงแนวคิดการสนับสนุนการก่อตั้งวงดนตรี “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” ว่า “ศิลปวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และดนตรีก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงความรักความเข้าใจของคนในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี การที่ภูมิภาคอาเซียนเติบโตร่วมกันมาครบ 50 ปี สิ่งสำคัญนอกเหนือจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า คือความสามัคคีของคนในภูมิภาค ซึ่งดนตรีถือเป็นภาษาสากล ที่ช่วยสื่อสารถึงความรัก ความเข้าใจของคนในภูมิภาค การรวมตัวกันของครูเพลงและนักดนตรีเยาวชนของ 10 ประเทศ ในอาเซียนนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงมิตรภาพไร้พรมแดนของคนในภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภูมิภาค จากรุ่นสู่รุ่นนับเป็นกิจกรรมอันทรงคุณค่า และสร้างประโยชน์ทางวัฒนธรรมให้กับภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”

  อาจารย์อานันท์ นาคคง ผู้อำนวยการดนตรี วง “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” เผยว่า “ในภาษาของดนตรีสามารถส่งเสียงและเข้าใจกันได้ จังหวะที่หัวใจเต้นพร้อม ๆ กันและรับรู้ร่วมกันได้ ซึ่งนี่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าดนตรีคือภาษาสากลจริง ๆ สำหรับวงดนตรี“ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” มีความตั้งใจที่จะลดช่องว่างความแตกต่างในทุกด้านทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนา การเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านทางดนตรี ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งจะใช้เพลงของทุกประเทศนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะกับเครื่องดนตรีแต่ละชนิด เพราะวงนี้เป็นการนำเครื่องดนตรีแต่ละชาติมาบรรเลงร่วมกันในลักษณะของวงออเคสต้า ซึ่งต้องใส่โน้ตและกุญแจเสียงใหม่เข้าไปให้กับดนตรีแต่ละเครื่อง เพื่อให้เกิดการผสานของดนตรีอาเซียนโดยไม่ทิ้งลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีชนิดนั้น ๆ และอีกหนึ่งความท้าทายที่ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานก็คือการซ้อมดนตรีของนักดนตรีทั้ง 10 ประเทศที่อยู่ในประเทศของตนจะใช้วิธีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อซักซ้อมเพลงร่วมกันอีกด้วย”

  วงดนตรี “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” ประกอบไปด้วยนักดนตรีเยาวชนจาก 10 ประเทศอาเซียน พร้อมเครื่องดนตรีประจำชาติจากประเทศในอาเซียนมาบรรเลงร่วมกัน ได้แก่ กูลิงตางัน และเรอบานา จากบรูไน ตรัวซอ โทน และตรัวอู้ จากกัมพูชา กันดังซุนดา เบดุ๊ก และซาลวง จากอินโดนิเซีย แคน จากลาว กัมบุส และ ซาเป๊ะจากมาเลเซีย ซองก๊อกจากพม่า คูลินตัง จากฟิลิปปินส์ บานซูรีจากสิงคโปร์ ดานเบา และตรึง จากเวียดนาม รวมทั้ง ระนาดเอก และโหวด จากประเทศไทย ซึ่งบรรเลงโดย กามเทพ ธีรเลิศรัตน์ ที่เจ้าตัวเผยว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรี“ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” ถือเป็นโอกาสที่ดีและเป็นการปลดปล่อยศักยภาพทางด้านดนตรีของตนได้อย่างไม่มีที่สุด

  “การแสดงในครั้งนี้ได้อันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จำนวน 4 บทเพลง ผมภูมิใจมากครับที่ได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงของพระองค์บรรเลงผ่านเครื่องดนตรี 10 ชาติอาเซียน และขับร้องโดยเยาวชนจากประเทศอินโดนีเซีย ทำให้รู้สึกว่าเราได้แลกเปลี่ยนทำนองของพระราชาและคนไทยให้กับประชาคมอาเซียนได้ฟัง รู้สึกอินไปกับบทเพลง อินในทำนองที่ทางอาจารย์อานันท์ นาคคง ผู้อำนวยการดนตรี และครูเพลง 10 ประเทศอาเซียนได้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่และยิ่งรู้สึกภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยะภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ครับ

  และการได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีซีอาเซียนคอนโซแนนท์ให้เราได้เป็นมากกว่านักดนตรีไทย ทำให้รู้ว่าดนตรีไทยที่เรารู้จักคือดนตรีของทั้งโลก เป็นการเปิดประสบการณ์ทางด้านดนตรีของตัวเองให้กว้างขึ้น ทำให้เห็นว่าตัวเองมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไร ดึงความสามารถทางดนตรีที่ตัวเองอีกออกมาใช้ได้เกิน100% มีความท้าทายมาให้ได้พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ ปกติระนาดเอกจะเด่นที่สุดในวงดนตรีไทย จะเล่นนำเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ แต่ในวงซี อาเซียน คอนโซแนนท์ นักดนตรีจะต้องแชร์บทบาทกัน เพื่อให้เครื่องดนตรีชนิดอื่นโดดเด่นขึ้นมา ทำให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ก็ลงตัว นอกจากนี้ยังให้โอกาสให้เราได้เป็นมากกว่านักดนตรีไทย แต่เราเป็นนักดนตรีของอาเซียน เราถือความเป็นอาเซียนติดตัวไปด้วย นี่แหละเกิดขึ้นแล้วเสียงของอาเซียน”

  วงดนตรี “ซี อาเซียน คอนโซแนนท์” มีคอนเสิร์ตเปิดการแสดงครั้งแรก ณ ศูนย์ซี อาเซียน อาคาร CW Tower กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม 2558 หลังจากนั้นได้รับเชิญไปทำการแสดง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร์, เทศกาลดนตรี Shanghai Spring International Music Festival 2017 ณ นครเซียงไฮ้ และ China-ASEAN Music Festival 2017 นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งงานครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 
As of date 28/08/2017
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network