Search :   
: THBEV Price
 
       
 
ครั้งแรก...!!!! กับการรวบรวมภูมิปัญญาผ้าบาติกจากทั่วประเทศ ในงาน Batik Design Week 2017
 

  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมด้วย จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จัดงาน Batik Design Week 2017 ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อรวบรวมกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าบาติกจากทั่วประเทศครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครพนม รวมแล้วกว่า 30 ร้านค้าเข้าร่วมออกร้านและนำเสนอผลิตภัณฑ์บาติกในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการผลิตและจำหน่ายในการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

  ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพีเปิดงาน โดยมี คุณวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ คุณอรสา โตสว่าง กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมพิธีเปิด พร้อมชมแฟชั่นโชว์ผ้าบาติก โดย Mister Phuket Thailand , Miss Grand Phuket และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

  คุณนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดงาน Batik Design Week 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2016 เราได้รวบรวมผู้ประกอบการบาติก จาก 10 จังหวัดภาคใต้ มาร่วมแสดง แต่ในปีนี้เราได้รวบรวมผู้ประกอบการบาติกจากทั่วประเทศมาร่วมงานกว่า 30 ร้านค้า ถือเป็นการสร้างโอกาสธุรกิจให้กับชุมชนและรวมกลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าบาติกทั่วประเทศครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งจะทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างชุมชนผู้ผลิต เพื่อนำไปต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการผลิตการจำหน่ายซึ่งกันและกันด้วยครับ”

  คุณวีระชัย ปราณวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า “การได้เข้ามาขับเคลื่อนให้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการผ้าบาติกถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เนื่องจากผ้าบาติกถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีการผลิตและสืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจังหวัดทางภาคใต้ ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องของช่องทางการตลาด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์และการสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกการสืบสานและอนุรักษ์การทำผ้าบาติกภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวนั่นคือการสร้างรายได้ให้ชุมชน ให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ”

 
As of date 13/09/2017
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network