Search :   
: THBEV Price
 
       
 
“ไทยเบฟ” ร่วมสนับสนุนนิทรรศการ “วังน่านิมิต”
 

  คุณสิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการวังหน้า จัดแถลงข่าว และพิธีเปิดนิทรรศการ “วังน่านิมิต” พร้อมด้วย พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บังคับการตำรวจตระเวณชายแดน และประธานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

  “นิทรรศการวังน่านิมิต” (The Architectural Ensemble of Wang Na) จัดขึ้นโดย กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคลผ่านงานสถาปัตยกรรมและการใช้เทคโนโลยี เป็นความพยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการกับผู้คน สื่อถึงกระบวนการการสืบค้นและรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นเอกสาร และภาพถ่าย ที่อยู่ในความดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมถึงที่เก็บรวบรวมโดยนักสะสมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรูปสันนิษฐานสถาปัตยกรรมที่ไม่ปรากฎอยู่แล้ว ในปัจจุบันนำมาตีความอีกครั้งผ่านระบบการกรองที่แปลงคำออกมาเป็นภาษาภาพ (Visual Language) โดยถ่ายทอดเรื่องราวที่แฝงอยู่ในชุดข้อมูลผ่านนิทรรศการที่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เพื่อกระตุ้นความตะหนักรู้ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของเมืองที่เลือนรางไปตามกาลเวลา

  โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการสร้างความตระหนักความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ในมุมที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช หรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ผู้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านเมืองให้เป็นบึกแผ่น โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงสถานปนาตำแหน่งนี้ขึ้น พร้อมกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ในพุทธศักราช ๒๓๒๕ ตราบจนกระทั่งสิ้นสุดลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๘ นิทรรศการนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ มิถุนายน นี้ ณ ชั้น ๔ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  และหลังจากที่จัดแสดงในเดือนมิถุนายน (ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ มิถุนายน) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นี้แล้ว และจะจัดการแสดงอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อีกด้วย

 
As of date 14/06/2018
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
Product Groups

Sustainability Report
ThaiBev News
Publications
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network