search :      
: THBEV Price
 
       
 
ไทยเบฟ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ถ่ายทอดความงดงามของเมืองไทยภายใต้แนวคิด “เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน” ในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2553 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 

ไทยเบฟ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ถ่ายทอดความงดงามของเมืองไทย ผ่านภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน” ในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2553 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
                                                                      
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ภ.ท.) แถลงข่าวเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายอันเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักถ่ายภาพ ภายใต้ชื่อ “โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2553”  (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 24)   ในแนวคิด “เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์มากที่สุดเป็นประวัติกาล รวม 6 ถ้วย แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้

“พระคุณของคุณพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
“ความรักความผูกพันของคุณแม่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
“ยิ้มสยาม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
“เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“โลกแห่งจินตนาการ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (หัวข้อนี้  เป็นหัวข้อที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้ เทคนิคพิเศษ ในด้านการสร้างสรรค์ภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็น การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์, ห้องมืด หรือ อื่นๆ )
“อนาคตของชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการดำเนินโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ว่า การดำเนิน โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินนี้  จัดขึ้นต่อเนื่องจากความสำเร็จของโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2550 และต่อเนื่องมาถึงปี 2551-2552 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รักการถ่ายภาพ ทั้งช่างภาพมืออาชีพและสมัครเล่นส่งภาพเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบมิได้ เมื่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพชนะเลิศทั้ง 6 ภาพด้วยพระองค์เอง ยังความปลื้มปิติต่อสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  รวมถึงผู้ร่วมสนับสนุนและผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดยังมีเจตนารมณ์ร่วมกันสานต่อโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินให้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  องค์อัครศิลปินผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของทุกปี

“สำหรับในปีนี้ ทางโครงการฯ ได้กำหนดหัวข้อการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน” เพื่อให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ถ่ายทอดเรื่องราวลงบนภาพถ่าย ในความหมายของเมืองไทยที่ใฝ่ฝัน ในแง่มุมของแต่ละบุคคล ผ่านหัวข้อการประกวดทั้งสิ้น 6 หัวข้อ โดยโครงการในปีนี้ เราต้องการให้เป็นโครงการประกวดภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยการขยายผลลงไปสู่ทั้ง 4 ภูมิภาค ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการสัญจร  อันเป็นเป้าหมายที่คณะผู้จัด มุ่งหวังให้ส่วนภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น อันจะทำให้วงการถ่ายภาพไทย ได้รับการพัฒนาไปสู่มุมมองและรูปแบบของการถ่ายทอดอารมณ์และจินตนาการได้ลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึงสามารถสะท้อนสภาพสังคมและทัศนคติของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี”
ด้านนายอนุชิต จุรีเกษ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า          “ไทยเบฟ ในฐานะพสกนิกรไทยใต้ร่มพระบารมี เรายึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด ซึ่งการจัดการประกวดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพได้แสดงพรสวรรค์แล้ว ยังถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทยที่จะได้เห็นความงดงามของเมืองไทยในแง่มุมที่แตกต่าง และรู้ว่าคนไทยโชคดีเพียงใดที่ได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมงานกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและการถ่ายภาพระดับโลกและระดับประเทศมากมายอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นี้ ตลอดจนความปลาบปลื้มที่ได้รับ        พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการมีพระราชวินิจฉัยตัดสินภาพถ่ายชนะเลิศทั้ง 6 หัวข้อ ด้วยพระองค์เอง นับเป็นภาพถ่ายที่ควรค่าแก่การบันทึกแห่งยุคสมัยสืบไป”

ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้สนับสนุน อันได้แก่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดรับสมัครภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 - 18 มกราคม 2554   สามารถส่งภาพถ่ายได้  2  ช่องทาง    คือ
1. ทางไปรษณีย์ ได้ ณ โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน  ตู้ ปณ. 80 ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2. ส่งด้วยตนเอง ได้ ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4  ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ก่อนทำการตัดสินรอบแรกในวันที่ 24 มกราคม 2554 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการถ่ายภาพไทยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานคณะกรรมการตัดสิน  คุณยรรยง โอฬาระชิน              ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2550 ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  คุณฐาปน  สิริวัฒนภักดี นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  คุณเดโช บูรณบรรพต ศิลปินนักถ่ายภาพในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ  คุณนิติกร กรัยวิเชียร อุปนายกสมาคมฯ  ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)   

ปี 2552  คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนรางวัลซีไรท์ ประเภทกวีนิพนธ์ ปี 2532 และรางวัลซีไรท์ประเภทวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน   ปี 2538 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีศิลปินนักแสดง และศิลปินนักถ่ายภาพ คือ คุณสิกขา  ฐิตะรดิศ (จี๊ด แสงทอง) ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

สำหรับรางวัลชนะเลิศในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินนับเป็นเกียรติยศสูงสุดของนักถ่ายภาพ ซึ่งในเรื่องนี้เจ้าของภาพ “ชีวิตนาเกลือ” นายวิรัตน์ไชย วันสามงาม ผู้ชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 เปิดเผยถึงความรู้สึกใรการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในโครงการฯ นี้ว่า “สำหรับช่างภาพ ถ้วยพระราชทานเป็นรางวัลสูงสุดที่ใฝ่ฝัน สำหรับผมแล้ว ผมเพียงหวังไว้ลึกๆ ว่า ภาพที่ผมถ่ายจะได้รับการคัดเลือก และมีโอกาสได้ผ่านสายพระเนตรของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ผมรู้สึกตื่นเต้นและปลาบปลื้มที่สุดในชีวิตที่พระองค์ทรงตัดสินภาพนี้ให้เป็นภาพชนะเลิศ”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.rpst.or.th, www.thaibev.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณธัชชะ รัตนศักดิ์  086-788-1414 และ คุณปิยาภรณ์ ขาวเขียว  087-076-4564

 
ข้อมูล ณ วันที่ 19/10/2553
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network