search :      
: THBEV Price
 
       
 
คุณประวิช ร่วมงานพร้อมกล่าวเปิดโครงการสัมมนา “เข้าใจ Brexit พลิกสัมพันธ์การค้ากับยุโรป”
 

  โครงการสัมมนา “เข้าใจ Brexit พลิกสัมพันธ์การค้ากับยุโรป” ที่จัดขึ้นโดยสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council หรือTUBLC) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย โดยมี คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ Mr. Simon Lever ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย คุณประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเจ จำกัด (มหาชน) ในนามเลขาธิการสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC) พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทสมาชิกจากสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC) ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มธนาคาร สถาบันการศึกษา และ ผู้ประกอบการไทย ร่วมภายในงาน ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

  คุณประวิช สุขุม ในนามเลขาธิการสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (TUBLC) กล่าวว่า “เนื่องจาก สหราชอาณาจักรได้ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร พร้อมด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย จึงร่วมมือกันจัดงานสัมมนาด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย ประเมินโอกาสและความท้าทายของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงจากการ Brexit สำเร็จ รวมถึงแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับสหราชอาณาจักร”

  งานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง Brexit ประโยชน์และผลกระทบต่อประเทศไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจน การแลกเปลี่ยนความเห็นจากภาครัฐ และภาคเอกชนในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในอนาคต

 
ข้อมูล ณ วันที่ 12/03/2563
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network