"ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว"
19 ปี บนเส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุ่น รอยยิ้ม และความห่วงใย สู่พี่น้องคนไทย

วีดีโอส่งต่อไออุ่น
เส้นทางการแบ่งปันไออุ่น
ภาพกิจกรรม

ข่าวโครงการ
พิธีส่งมอบผ้าห่ม
ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 19

ไทยเบฟ ผนึกกำลังพันธมิตร ขยายเครือข่ายแห่งการแบ่งปัน ส่งมอบไออุ่นสู่ผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ “ไทยเบฟ....รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

อ่านต่อ...
คาราวานแห่งไออุ่น
เดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก

ส่งมอบผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืน พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.พิษณุเวช ร่วมตรวจสุขภาพแก่พี่น้องในอำเภอเนินมะปราง ผ่านโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว”

อ่านต่อ...
คาราวานแห่งไออุ่น
เดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย

ส่งมอบผ้าห่มจำนวน 13,000 ผืน ซึ่งได้จัดแจกผ้าห่มจุดแรกที่โรงเรียนบ้านทองผางับ อ.คีรีมาศ โดยมีนักแสดงจิตอาสา “อูม วิยะดา และ แตน ราตรี” ร่วมมอบความสุขในครั้งนี้

อ่านต่อ...
คาราวานผ้าห่มผืนเขียว
เดินทางสู่จังหวัดอุตรดิตถ์

ส่งมอบผ้าห่มจำนวน 13,000 ผืน ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนั้นยังได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์ พร้อมนำความอบอุ่นและรอยยิ้มสู่พี่น้องในอำเภอน้ำปาด ผ่านกิจกรรมต่างๆ

อ่านต่อ...
คาราวานผ้าห่มผืนเขียว
เดินทางสู่จังหวัดแพร่

จัดมอบผ้าห่มในจุดแจกแรกที่โรงเรียนผาคอ อ.คีรีมาศ มอบผ้าห่มจำนวน 12,000 ผืน พร้อมนำบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสวนดอก

อ่านต่อ...
ปิดท้ายคาราวานแห่งความสุขของปีนี้
เดินทางสู่จังหวัดน่าน

ปิดท้ายมามอบความอบอุ่นให้พี่น้องชาวเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวจำนวน 15,000 ผืน ผ่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นที่เรียบร้อย ณ โรงเรียนเชียงกลาง

อ่านต่อ...

#ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว