Thai Beverage Plc

ผู้นำธุรกิจสุรา
ความภาคภูมิใจของคนไทย
ในมาตรฐานระดับโลก

ธุรกิจสุราสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากสุราขาวรวงข้าวที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน สู่ตราสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุราสีอันหลากหลาย ซึ่งผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และได้รับรางวัลจากเวทีประกวดต่างๆ มากมาย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการมุ่งสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความภาคภูมิใจของคนไทย

จากจุดเริ่มต้นของตราสินค้ารวงข้าวที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของไทยและอันดับสามของโลก กลุ่มธุรกิจสุราเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพจนได้รับรางวัลด้านคุณภาพจากเวทีระดับนานาชาติหลายเวที อาทิ รวงข้าว หงส์ทอง แสงโสม BLEND 285 MERIDIAN แม่โขง และ พระยา

เดินหน้าพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการเอาใจใส่สังคม

เพื่อยกระดับคุณภาพตราสินค้าสู่ระดับโลก กลุ่มธุรกิจสุราเดินหน้าพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีโรงกลั่นรวม 28 แห่งทั่วโลก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น อีกทั้งได้รับรางวัลด้านการผลิตและคุณภาพสินค้า ตลอดจนด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

ก้าวสู่ตลาดโลกด้วยคุณภาพและรางวัลระดับนานาชาติ

นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจสุรา ก้าวสู่ระดับนานาชาติด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงกลั่นในประเทศเมียนมา และประเทศสกอตแลนด์ โดยแต่ละตราสินค้ามีภาพลักษณ์และคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ได้รับรางวัลคุณภาพจากเวทีประกวดระดับโลกมากมาย อาทิ Grand Royal, Old Pulteney, Speyburn, anCnoc และ Balblair

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจสุราได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งด้านมาตรฐานการผลิต การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับพนักงาน ทำให้สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าคุณภาพในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกัน อาทิ สุราสี สุราขาว สุราแช่สมุนไพร โดยผลิตภัณฑ์สุราภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและได้รับรางวัลจากเวทีประกวดที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงคุณภาพและความแข็งแกร่งของตราสินค้าที่พร้อมจะเติบโตในตลาดโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์สุรา

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ