Search :   
: THBEV Price
 
    Thaibev News    
 
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธประชารัฐ
15 August 2018  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี2561” พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ- เพื่อสังคม (ประเทศไทย)
ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุน การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
14 August 2018  
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการทำกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
“ไทยเบฟ” ขับเคลื่อนการประชุม Thai-UK Business Leadership Council
9 August 2018
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Thai-UK Business Leadership Council Secretariat (TUBLC) หรือ ประชุมฝ่ายเลขานุการสมาชิกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร ซึ่งสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ
“ไทยเบฟ” สนับสนุน กิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) จ.ลำปาง
9 August 2018
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรม Big Cleaning Day ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็น 1 ใน 18 โรงเรียน ที่เข้าร่วม ในโครงการ “Partnership School” (โรงเรียนร่วมพัฒนา) อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี เครือ ทีซีซี กรุ๊ป และ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มอบเงินบริจาค ช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ทรุดตัวและพังทลายลง ให้แก่ผู้ประสอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว
7 August 2018
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วย คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ในนามมูลนิธิ สิริวัฒนภักดี เครือ ทีซีซี กรุ๊ป และ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมมอบเงินบริจาค ถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นมูลค่ารวม 9,300,000 บาท (เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เขื่อน
12345...Last
 

Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network