Search :   
: THBEV Price
 
    Social Responsibility    
 
ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6
29 March 2017  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6 (Beta Young Plus) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
ไทยเบฟฯ มอบเงินสนับสนุน “น้องซิดนี่ย์” เยาวชนโครงการ Thaibev Thaitalent
29 March 2017  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงเวธกา วสุรัตต์ หรือน้องซิดนี่ย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา คอร์สอบรม DD Music Camp ณ โรงเรียนดนตรีดีดี เพื่อติววิชาทฤษฎีดนตรีและวิชาโสตทักษะ
ผ้าขาวม้าไทย โกอินเตอร์
28 March 2017  
นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมชมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า ทอมือจากฝีมือของ คุณลินดา เจริญลาภ ดีไซเนอร์ไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ที่แสดงในงาน Amazon Fashion Week TOKYO 2017
บ.ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิต โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”
8 March 2017
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ร่วมมือกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิต เพื่อพัฒนาชุมชนที่ผลิตผ้าขาวม้าให้มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าขาวม้า เปิดโอกาสให้แต่ละชุมชนมาเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิตผ้าขาวม้า อาทิ การทอ การใช้สีจากธรรมชาติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ผลิตผ้าขาวม้า รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิต
ไทยเบฟ ร่วมตัดสินผลงานโครงการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ในหัวข้อ “ความสุขของคนไทยภายใต้ร่มพระบารมี 70 ปีครองราชย์”
6 March 2017
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานส่งเข้าประกวด โครงการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ความสุขของคนไทยภายใต้ร่มพระบารมี 70 ปีครองราชย์”
12345...Last
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network