Search :   
: THBEV Price
 
    Social Responsibility    
 
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย
16 Febuary 2017
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเชิงลึกโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย จัดโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับผ้าขาวม้าไทยจากแต่ละท้องถิ่น
ไทยเบฟฯ ผนึกกำลังกรมการพัฒนาชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและพัฒนาผู้นำ
9 Febuary 2017
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ , คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ไทยเบฟมอบน้ำดื่มตราช้างช่วยฟื้นฟูภาคใต้
7 Febuary 2017
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มตราช้างมูลค่า 20,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในงานมหกรรม "ฟื้นฟูใต้ คนละไม้คนละมือ
คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดนครปฐม
7 Febuary 2017
คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภาคเอกชน เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครปฐม
ไทยเบฟมอบน้ำดื่มตราช้างช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
2 Febuary 2017
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป มอบน้ำดื่มตราช้างมูลค่า 50,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่าน บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ"
12345...Last
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network