Search :   
: THBEV Price
 
    Social Responsibility    
 
ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6
10 April 2017
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6 (Beta Young Plus) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3 April 2017
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบน้ำดื่มช้าง พร้อมด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง รวมมูลค่า 1 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ไทยเบฟฯ มอบเงินสนับสนุน “น้องซิดนี่ย์” เยาวชนโครงการ Thaibev Thaitalent
29 March 2017
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงเวธกา วสุรัตต์ หรือน้องซิดนี่ย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา คอร์สอบรม DD Music Camp ณ โรงเรียนดนตรีดีดี เพื่อติววิชาทฤษฎีดนตรีและวิชาโสตทักษะ
ผ้าขาวม้าไทย โกอินเตอร์
28 March 2017
นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมชมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า ทอมือจากฝีมือของ คุณลินดา เจริญลาภ ดีไซเนอร์ไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ที่แสดงในงาน Amazon Fashion Week TOKYO 2017
บ.ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิต โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”
8 March 2017
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ร่วมมือกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิต เพื่อพัฒนาชุมชนที่ผลิตผ้าขาวม้าให้มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าขาวม้า เปิดโอกาสให้แต่ละชุมชนมาเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิตผ้าขาวม้า อาทิ การทอ การใช้สีจากธรรมชาติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ผลิตผ้าขาวม้า รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิต
12345...Last
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network