ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
วิสัยทัศน์ 2020

วิสัยทัศน์องค์กร คือ การเป็นกลุ่มบริษัทไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรในระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม และความเป็นมืออาชีพ พันธกิจของเราคือ การประสาน "สัมพันธภาพ" กับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญกับบริษัทในทุกๆ ด้าน โดยมอบคุณค่าที่สำคัญ 6 ประการ

 • มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
 • ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจำหน่ายโดยให้บริการอย่างมืออาชีพ
 • ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
 • เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
 • มอบความไว้วางใจ อำนาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อสร้างความร่วมรับผิดชอบ และ
 • สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
ความสำเร็จของวิสัยทัศน์ 2020
 • ยอดขายและกำไรเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง
 • ไทยเบฟเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
 • ผู้นำในธุรกิจสุราและธุรกิจเบียร์โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน
 • ผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น ชาเขียว น้ำดื่ม
 • ขับเคลื่อนธุรกิจอาหารจนทำให้เป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของไทย
 • เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ไทยเบฟได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (The Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) เป็นสมาชิกของ DJSI Emerging Markets Index กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่เป็นปีที่ 5 และ ประเภทกลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีที่ 4 โดยล่าสุดได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
PASSION 2025

ก้าวที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ต่อยอดความสำเร็จจาก Vision 2020 ขับเคลื่อนสู่ PASSION 2025 ที่ครอบคลุมแผนการดำเนินงานในช่วง 5 ปีข้างหน้าของกลุ่มธุรกิจ ด้วยแผนทรานส์ฟอร์เมชั่นภายใต้ 3 แนวทางหลัก

BUILD (สรรสร้างความสามารถ)
คือ สรรสร้างความสามารถและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

STRENGTHEN (เสริมแกร่งความเป็นหนึ่ง)
คือ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักเพื่อความเป็นผู้นำของตลาด

UNLOCK (สุดพลังศักยภาพไทยเบฟ)
คือ นำศักยภาพของไทยเบฟที่มีอยู่มาก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network