search :      
: THBEV Price
 
       
 
ไทยเบฟ ร่วมแถลงการณ์ความร่วมมือการจัดนิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
 

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแถลงการณ์ความร่วมมือ การจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซี : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ที่จัดโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมมณฑลส่านซี และ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี นำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ จำนวน 86 รายการ มาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 เพื่อให้ชาวไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะของจีน

 
ข้อมูล ณ วันที่ 18/07/2562
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network