" รวมใจต้านภัยหนาว " ปีที่ 8 ไทยเบฟ แบ่งปันความอบอุ่นที่จังหวัดนครราชสีมา
 
" รวมใจต้านภัยหนาว " ปีที่ 8 ไทยเบฟ แบ่งปันความอบอุ่นให้่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ
 
แบ่งปันไออุ่นกับ
" ไทยเบฟ ... รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 8
ที่จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดสุรินทร์
 
"ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 8 มอบผ้าห่มที่จังหวัดร้อยเอ็ดและอุบลราชธานี
 
 
10 พ.ย. 50 ที่ผ่านมา" ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 8 มอบผ้าห่มจำนวน 13,000 ผืนที่ อ.ภูกระดึง
   
 
 
Copyright 2007 © Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.