โครงการ ไทยเบฟ... รวมใจต้านภัยหนาว เกิดขึ้นมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว และในปีพ.ศ.2550 นี้เป็นปีที่ 8 ซึ่งโครงการนี้เกิดจากเจตนารมณ์ของ คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ซึ่งมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ยากไร้ที่ต้องประสบภัยหนาวในทุกๆ ปี และอยากจะแบ่งปันไออุ่นจากไทยเบฟ ฯ สู่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา และมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 8

      ในปีนี้ยังคงทำการแจกผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาวเช่นเดิม คือภาคเหนือจำนวน 5 จังหวัดและภาคอีสาน จำนวน 10 จังหวัด รวม 15 จังหวัด โดยจัดคาราวานผ้าห่มจำนวน 2 แสนผืน มูลค่า 30 ล้านบาท รวมผ้าห่มทั้งสิ้น 1 ล้าน 6 แสนผืนมูลค่ารวม 240 ล้านบาท ซึ่งเริ่มต้นทำการแจกประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม โดยการแบ่งปันไออุ่นให้ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย
2. เพื่อชูโครงการ “ไทยเบฟ... รวมใจต้านภัยหนาว” เป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคม โครงการหลักของบริษัทฯ
3. เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการช่วยเหลือสังคมการดำเนินงานที่ผ่านมา
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการมา 5 ปี และใน ปีที่ 6 – 8 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการแทน โดยได้มอบหมายให้ บริษัท เนฟเวอร์แลนด์ ครีเอชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลการผลิตและดูแลภาคสนามให้กับโครงการ ตั้งแต่ปี 43 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดคาราวานผ้าห่มจำนวน 2 แสนผืน มูลค่ารวม 30 ล้านบาท ให้แก่พี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ช้าง...รวมใจต้านภัยหนาว ขอแบ่งปันไออุ่นให้พี่น้องชาวไทย ภายใต้คำขวัญที่ว่า “คนไทยหัวใจช้าง” และ “คนไทยให้กันได้” โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยผ่านทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้านที่ประสบปัญหาผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรมที่สำนักสื่อสารองค์กรได้ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
1. มีการแจกอาหารเช้าให้กับชาวบ้านที่มารับผ้าห่ม จำนวน 15 จังหวัด
2. แจกทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่แจกผ้าห่มจำนวน 7 โรงเรียน
3. จัดกิจกรรม โครงการ “ หนังสือเพื่อน้อง...จากใจไทยเบฟ”
4. เชิญคณะสื่อมวลสายต่างๆ ไปร่วมทำข่าว
5. เชิญทีมนางสาวไทยและศิลปิน อาร์เอสไปร่วมกิจกรรม

 
 
Copyright 2007 © Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.