BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING
มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

วีดีโอส่งต่อไออุ่น
เส้นทางการแบ่งปันไออุ่น
ภาพกิจกรรม

ข่าวโครงการ
พิธีส่งมอบผ้าห่ม
21 ปี ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

21 ปีของการสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ที่ผสานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย ...

อ่านต่อ...
คาราวานแห่งไออุ่น
เดินทางสู่จังหวัดสกลนคร

“ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ครบรอบ 21 ปี ส่งมอบผ้าห่ม 15,000 ผืนแรก ที่ จ.สกลนคร ภายใต้แนวคิด ของการสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ...

อ่านต่อ...
คาราวานแห่งไออุ่น
เดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์

“ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” เดินหน้าส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แนวคิด ของการสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ...

อ่านต่อ...
ปิดท้ายคาราวานไออุ่น ส่งมอบผ้าห่มผืนสีเขียว
ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดน่าน

“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” 2 แสนผืน ส่งมอบครบ 15 จังหวัด ปิดท้ายโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21” ที่จังหวัดน่าน เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย ...

อ่านต่อ...

#ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว