ถังไม้โอ๊คไทย

ดำเนินธุรกิจผลิตถังไม้โอ๊คแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2534 ด้วยช่างฝีมือที่มีคุณภาพระดับสากลทำให้กระบวนการผลิต บ่มสุราของโรงงานในกลุ่มไทยเบฟ สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของสุราชั้นเลิศ เช่น วิสกี้ บรั่นดี เหล้ารัม เป็นต้น  ได้อย่างยาวนาน