Thaibev HotNews : “ไทยเบฟ” จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ตอกย้ำการท่องเที่ยววิถีไทย ใน 7 พื้นที่ริมโค้งน้ำเจ้าพระยา จัดงาน “Water Festival 2015 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” 13-15 เมษายน 2558 | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงพระราชทานถ้วยรางวัลโครงการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557” | ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 “สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย”โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) | ไทยเบฟร่วมสนับสนุนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัล “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3” | ไทยเบฟ ผนึก ม.ท.-ปภ.ร่วมส่งต่อรอยยิ้มแห่งไออุ่นในโครงการ “ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่ 14” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว15 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ-อีสานและภาคตะวันตก | ไทยเบฟ มอบน้ำดื่มตราช้าง 1,200 โหล ช่วยผุ้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรี | ไทยเบฟ เดินหน้า ขยายพื้นที่แห่งรอยยิ้มให้เด็กไทยทั่วประเทศ กับโครงการ “ไทยเบฟ ร่วมสร้าง ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” | “ช้าง” เปิดโครงการ “ช้าง-เอฟเวอร์ตัน จูเนียร์ ฟุตบอล 2013” กิจกรรมสร้างอนาคตฟุตบอลไทย ในระดับเยาวชน พร้อมฟื้นตำนาน “ช้างไทยไปเอฟเวอร์ตัน” และ “ช้าง” สร้างโค้ช กลับมายิ่งใหญ่ อีกครั้ง

Mobile Site l Website

© 2012 Thai Beverage Plc.