ไทยเบฟ ติดอันดับ Top 10 บริษัทในฝันคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 จาก WorkVenture 4 ปี ต่อเนื่อง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คว้าอันดับที่ 8 จาก Top 50 องค์กรที่พนักงานรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2024 จากผลสำรวจโดย WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และความโดดเด่นในการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญา “โอกาส…ไร้ขีดจำกัด”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ WorkVenture ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นที่สะท้อนแนวคิดและค่านิยมในการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดยได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 22-35 ปี ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งสิ้น 11,452 คน ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับในปีนี้ ไทยเบฟได้รับการจัดอันดับ 8 จากสุดยอด 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2024 หรือ “Best Companies to Work in Thailand 2024” (ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และขยับขึ้นจากอันดับที่ 9 ในปี 2023) โดยคุณอารีย์ วงศ์ข้าหลวง รองผู้บริหารสำนักพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ โรงแรม Nikko Hotel Bangkok

WorkVenture ระบุว่า ไทยเบฟเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร และยังเป็นองค์กรแห่งความหลากหลายที่เปิดรับบุคลากรโดยไม่จำกัด เพศ อายุ สัญชาติ ศาสนา และพร้อมมอบ “โอกาส…ไร้ขีดจำกัด” และโครงการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพและเติบโต ปัจจุบันไทยเบฟยังมีอัตราส่วนพนักงาน Gen Z มากที่สุด นับเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อยากขอบคุณเพื่อนพนักงานทุก ๆ คน คณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณฐาปน สิริวัฒนภักดีที่ช่วยนำพาพวกเราในการสร้างสรรค์ให้กลุ่มไทยเบฟเป็นผู้นำที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจร โดยความมุ่งมั่นนี้ได้สะท้อนมายังปรัชญาการพัฒนาบุคลากร ผ่านการมอบ ‘โอกาส…ไร้ขีดจำกัด’ ให้พนักงานทุกคน จนนำมาสู่รางวัลที่น่าภาคภูมิใจซึ่งเราได้รับถึง 4 ปี ต่อเนื่องกัน”

“การที่ไทยเบฟได้รับความไว้วางใจให้ติดหนึ่งในสิบองค์กรที่พนักงานรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด สะท้อนถึงความสำเร็จของธุรกิจ ความตั้งใจในการพัฒนาบุคลากร และความใส่ใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่าแง่มุมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ให้อยากร่วมงานกับเรา ธุรกิจและตราสินค้าที่แข็งแกร่งของไทยเบฟ ทำให้เราสามารถมอบโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย พร้อมกับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของไทยเบฟในการพัฒนาคน และการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไทยเบฟจะทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรครับ สุดท้ายนี้ ผมอยากจะสนับสนุนให้ทุก ๆ คนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ แล้วมาร่วมกันสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า องค์กรและสังคมของเรา เพื่อท้ายที่สุดจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และอนาคตที่สดใสยั่งยืนครับ”


ข้อมูลวันที่ 15/02/2024