ไทยเบฟ มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงถนน เส้นทางภูทับเบิก-บ้านนาสะอุ้ง-บ้านหมากแข้ง

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบการสนับสนุนโครงการ ปรับปรุงถนน เส้นทางภูทับเบิก-บ้านนาสะอุ้ง-บ้านหมากแข้ง จำนวน 10 ล้านบาท จากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ เสนาธิการทหารบก พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการทหารบก พลโท อานุภาพ ศิริมณฑล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พลตรี พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน และคณะผู้บริหารไทยเบฟร่วมด้วย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ กองบัญชากองทัพบก เมื่อเร็ว ๆ นี้


ข้อมูลวันที่ 19/03/2024