ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๔ (หนกลาง)

พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมด้วย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมแถลงข่าว งานเทศนาธรรม ๔ ภาคทั่วไทย ครั้งที่ ๔ (หนกลาง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการผสานความร่วมมือของ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทำเนียบองค์มนตรี /การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย/ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย /สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร /  มูลนิธิสิริวัฒนภักดี / บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และอีกหลายภาคส่วน

โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในนาม มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของความเป็นพุทธบริษัท ที่จะธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญสืบต่อไป และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในโอกาสมหามงคลยิ่งครั้งนี้


ข้อมูลวันที่ 03/07/2024