ไทยเบฟ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ทำความดีสร้างประโยชน์ “หมู่บ้านฝ้าย…สายใยคนริมโขง”

เดินทางมาถึงปีที่ 12 สำหรับกิจกรรมไทยเบฟจิตอาสาพัฒนาชุมชนในภารกิจลงพื้นที่ทำความดีสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยจิตอาสาจากกลุ่มไทยเบฟ ในปีนี้ จุดหมายปลายทางของจิตอาสาอยู่ที่บ้านคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เพื่อต่อยอดกิจกรรมไทยเบฟจิตอาสาในปีที่ผ่านมาและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ชุมชนบ้านคันท่าเกวียนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับบริษัทในเครือไทยเบฟ สำนักทรัพยากรบุคคลจึงได้เล็งเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฝ้ายริมโขง เพื่อคงอนุรักษ์วิถีชีวิต และยกระดับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “หมู่บ้านฝ้าย…สายใยคนริมโขง”

โดยในปีนี้ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประโยชน์ สำนักทรัพยากรบุคคล รวมพลังจิตอาสากับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เอสเอส การสุรา จำกัด, บริษัท ป้อมกิจการ จำกัด, บริษัท นำกิจการ จำกัด, บริษัท แคชแวนแมนเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟเอเชียร์ จำกัด ร่วมลงมือทำ 7 กิจกรรม ได้แก่

• กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฝ้ายริมโขง ปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อใช้เป็นจุด Check in และจุดถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว
• กิจกรรมตกแต่งตลาดดอกฝ้าย จิตอาสาลงมือทำความสะอาด และตีเส้นแบ่งช่องเพื่อความเป็นระเบียบของตลาดยามเช้าของพี่น้อง ไทย-ลาว
• กิจกรรมแม่พิมพ์สร้างอาชีพ ร่วมมือกับชาวบ้าน เรียนรู้และลงมือทำแม่พิมพ์ผ้า เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลิตผ้าฝ้ายของชาวบ้านในอนาคตต่อไป
• กิจกรรมเก็บดอกฝ้าย ปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นต้นฝ้ายสายพันธุ์เดียวกับที่ใช้ในการผลิตผ้าฝ้ายของชุมชน
• กิจกรรมสีสันกี่ทอผ้า จิตอาสาร่วมแรง ร่วมใจกันบูรณะทำความสะอาด ทาสี ตกแต่งกี่ทอผ้าหลังเก่าซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้ทำมาหากินของชาวบ้านจำนวน 5 หลัง
• กิจกรรมแต่งร้านสายใยโขง ปรับปรุงจุดเรียนรู้การทอผ้าและร้านขายของที่ระลึกแก่ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีความเก่าและชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยทีมจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาด ทาสี วาดลวดลายลงบนฝาผนัง เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ร้านสายใยโขงเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว
• กิจกรรมช่างเชื่อมสัมพันธ์ เป็นจุดที่ใช้ผู้ทีมีความสามารถเฉพาะด้าน ด้านการทำโครงเหล็ก เพื่อทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ ป้ายร้าน โครงธง ราวแขวนผ้า สนับสนุนไปตั้งตามจุดต่าง ๆ

แสงแดดและความร้อนเกือบ 40 องศา ไม่สามารถเป็นอุปสรรคในการทำความดีและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของเหล่าจิตอาสาลงได้ ทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการถ่ายรูปร่วมกัน และตัวแทนชุมชนกล่าวขอบคุณทีมจิตอาสา โดยกล่าวว่า “ขอขอบคุณจิตอาสาทุกคน ที่ได้ลงมาพัฒนาชุมชนของพวกเรา กิจกรรมในวันนี้ยังทำให้ชุมชนและนักเรียนได้มีโอกาสมารวมตัวกัน และร่วมส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของเรา ขอบคุณค่ะ”


ข้อมูลวันที่ 19/03/2024