C asean จับมือ TSCN และ ACSDSD จัดงาน C asean Forum ในหัวข้อ “ASEAN Action Towards Circular Economy: Move Forward with Extended Producer Responsibility” ตอกย้ำความรับผิดชอบของผู้ผลิต จากต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

ซี อาเซียน เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประสานความร่วมกับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (TSCN) และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) จัดงาน ซี อาเซียน ฟอรั่ม ในหัวข้อ “ASEAN Action Towards Circular Economy: Move Forward with Extended Producer Responsibility” ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและหารือร่วมกัน โดยสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการเพื่อนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ Extended Producer Responsibility (EPR)  มาใช้ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย ทั้งการนำมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายมาตกตะกอน เพื่อใช้ในการพัฒนาแผนงาน ผสมผสานหลักการ EPR เข้ากับนโยบายระดับชาติ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในระดับนานาชาติ รวมถึงตัวแทนจากองค์กรชั้นนำด้าน EPR ของประเทศไทย ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์จริงในการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ภายในกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียน

คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ ซี อาเซียน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเน้นย้ำถึงความสำคัญของ EPR ที่มีต่อการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอาเซียน ในขณะที่ภูมิภาคนี้กำลังรับมือความท้าทายต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการของเสียและการลดลงของทรัพยากรอย่างรวดเร็ว “ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศกำลังพิจารณาถึงการนำ EPR ตามบริบทของตัวเอง การได้แบ่งปันประสบการณ์และตัวอย่างการดำเนินงานร่วมกันในวันนี้ จะช่วยผลักดัน EPR ให้ใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในขณะที่หลายประเทศกำลังผลักดันเรื่องนี้ วันนี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้าน EPR และเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และมอบแรงบันดาลใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในอาเซียน วิทยากรจากหลากหลายประเทศจะเล่าให้เราฟังถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน บทเรียนการขับเคลื่อน EPR ในยุโรป และจะมี Panel Discussion ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดัน EPR ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน” คุณต้องใจกล่าว “พวกเราขอขอบคุณ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue หรือ ACSDSD และ Thailand Supply Chain Network ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย สำหรับการร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยให้งานครั้งนี้เกิดขึ้น เราหวังว่าการรวมตัวในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามร่วมกัน เพื่อผลักดันหลักการ EPR และบทเรียนต่าง ๆ ไปสู่นโยบายระดับประเทศ สู่มาตรฐานอุตสาหกรรม และสู่โครงการในระดับชุมชน ขอให้พวกเราผสานความร่วมมือกันด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ค่ะ”

คุณปฏิญญา ศิลสุภดล รองเลขาธิการและคณะกรรมการบริหารสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “EPR คือ หลักการเพื่อให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของตนร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ในประเทศไทยเราไม่ได้โฟกัสอยู่ที่การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่คำนึงตั้งแต่การออกแบบ การสื่อสารกับผู้บริโภคเกี่ยวกับการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังใช้งาน ระบบการรวบรวมเพื่อคัดแยกและนำบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิล ในปัจจุบันภาครัฐกำลังขับเคลื่อนเรื่องกฎหมาย EPR โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันสร้างระบบเก็บกลับที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเรามีกรอบกฎหมาย EPR ที่ชัดเจน จะทำให้เห็นผลว่า การเก็บกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ได้วัสดุที่มีคุณภาพเข้าระบบ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง หากไม่มีระบบที่ดี อนาคตเราอาจจะไม่มีวัตถุดิบกลับมาใช้ อาจจะต้องเสียภาษีหรือค่ากำจัด ค่าจัดการบางอย่าง ดังนั้นเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน EPR คือหลักการที่จะทำให้ภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นครับ”

สำหรับการเสวนาในช่วงเช้า คุณ Kai Hofmann Program Head จาก GIZ แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ “Circular Economy for the ASEAN Region” ต่อด้วยการแชร์ประสบการณ์และตัวอย่างการดำเนินงานในยุโรป ในหัวข้อ “EPR Learning from EU Experiences” โดย ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับโครงการ EU SWITCH-Asia Programme  ซึ่ง ดร.ปเนต ยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นใน Panel Discussion หัวข้อ “Promoting EPR Across ASEAN” ร่วมกับ คุณ Carlo Delantar จาก Circular Economy Philippines และ Gobi Partners คุณ Rocky Pairunan จาก WRI Indonesia และ ดร.แอนโทนี่ ประมวลรัตน จาก ACSDSD

ส่วนงานเสวนาในช่วงบ่าย เริ่มด้วยหัวข้อ “Thailand National EPR” โดยคุณปฏิญญา ศิลสุภดล รองเลขาธิการ ส.อ.ท ดูแลสายงาน TIPMSE ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Financial Mechanism for Thailand’s Circular Economy: Regulatory Perspective” โดยคุณปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และหัวข้อ “Financial Mechanism for Thailand’s Circular Economy: Funding Perspective” โดยคุณ Reiko Kubota วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโสจาก The World Bank ปิดท้ายด้วย Practitioner Panel Discussion ในหัวข้อ “Advancing Sustainable Recycling” ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนของบริษัทชั้นนำที่ผลักดัน EPR อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คุณสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ผู้อำนวยการ ESG and Sustainability จาก บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) คุณสลิลลา สีหพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด คุณกิติยา แสนทวีสุข Head of Sustainability จากบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และคุณวิจิตรา สุภาคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

งาน ซี อาเซียน ฟอรั่ม จัดขึ้นโดยการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เวสต์ร๊อค (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลวันที่ 05/04/2024