ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 11-15 ก.ค.นี้ ณ ท้องสนามหลวง พร้อมเชิญชมความงดงาม ตระการตา 26 ริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ – ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย – สากลเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมชมนิทรรศการสวนแสง และชิม ช้อปอาหาร-ผลิตภัณฑ์ตลาดวัฒนธรรมมากมาย

และได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พลโทธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

ร่วมด้วยผู้แทนจากภาคเอกชน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ และนักแสดง ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับงานครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีในริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการจัดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ (ขบวนที่ 17) พรอมกันนี้ยังร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลครั้งนี้


ข้อมูลวันที่ 04/07/2024