SX2024 จัดงานเสวนา SX TALK SERIES ครั้งที่ 1 เรื่อง “เมือง สวน ป่า: ปลูกให้เป็น เมืองเย็นได้”

SX2024 ประเดิมจัดงาน SX TALK SERIES ครั้งแรกของปี เปิดเวทีเสวนาชวนคิด ชวนลงมือทำ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง ในหัวข้อ “เมือง สวน ป่า: ปลูกให้เป็น เมืองเย็นได้” เมื่อพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในทางรอดหลักของคนเมืองในสภาวะที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยฝุ่นควัน โดยได้รับเกียรติจากกูรูตัวจริงนักพัฒนาเมืองและเครือข่ายที่ปฏิบัติจริง มาร่วมถ่ายทอดมุมมองแนวคิด และประสบการณ์ทำงาน ณ C asean SAMYAN CO-OP ชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์

“พื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ ทางรอดของคนเมือง รับมือโลกร้อน”
คุณปาจริยา มหากาญจนะ
ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ 1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

“ปัจจุบันกทม. มีพื้นที่สาธารณะสีเขียวต่อจำนวนประชากรอยู่ที่ 7.87 ตร.กม. ต่อคน ขณะที่ WHO กำหนดไว้ว่าเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 9 ตร.กม.ต่อคน เมื่อเมืองมีพื้นที่สีเขียวน้อย จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ Urban Heat Island กทม.จึงมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ผ่าน 2 โครงการ คือ 1.สวน 15 นาทีทั่วกรุง สร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ได้ ห่างจากบ้านหรือที่ทำงาน 15 นาที 2.ปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง โดยความร่วมมือของกทม. ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเน้นที่การปลูกไม้ยืนต้น 75% เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ทำให้เมืองมีพื้นที่สีเขียว และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น”

“ต้นไม้ดี เมืองดี คนอยู่ได้”
คุณอรยา สูตะบุตร
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “Big Trees” และมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่

“สาเหตุหลักที่ทำให้ต้นไม้ในเมืองไม่แข็งแรง โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกใกล้สิ่งก่อสร้างหรือริมทางเท้า คือ การเทคอนกรีตจนชิดโคนต้น ทำให้รากอ่อนแอ ไม่สามารถรับน้ำและอาหารได้เต็มที่ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เช่น ต้นจามจุรีที่สวนเบญจกิติ ต้นจันประวัติศาสตร์ ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ทางรุกขกรจะต้องเข้าไปช่วยดูแลต้นไม้ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยใช้เสียมลมเป่าราก เปิดโคนต้น และบำรุงดิน จึงอยากเน้นย้ำว่าถ้าอยากให้ต้นไม้ให้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เราต้องช่วยกันดูแล หมั่นสังเกตสุขภาพต้นไม้ เพื่อให้เมืองดีขึ้น และมีต้นไม้ใหญ่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน”

“ปลูกต้นไม้ลดมลพิษ อีกหนึ่งวิธีสร้างเมืองที่ดีและยั่งยืน”
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
อาจารย์ประจําสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ประเทศไทยเริ่มวิจัยเรื่องต้นไม้กับมลพิษในปี 2013 เราพบว่าต้นไม้แต่ละประเภทเหมาะสำหรับพื้นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะต้นไม้ดักจับฝุ่นที่มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม จากการวิจัยพบว่า ต้นไม้จำฝุ่นแต่ละชนิดได้ หากได้รับฝุ่นชนิดเดิมซ้ำ ๆ ต้นไม้จะสร้างกระบวนการเพื่อรับมือกับฝุ่นได้เร็วขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ในเมือง ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้ให้เยอะ แต่ต้องวางแผนให้ดีว่าจะปลูกต้นไม้อย่างไรเพื่อดักจับฝุ่นให้ได้มากที่สุด เพราะบางพื้นที่เป็นจุดอับสายตา ถ้าปลูกต้นไม้สูงก็จะไม่ปลอดภัยสำหรับคนเดินทาง ตอนนี้เรากำลังร่วมกับกทม. สร้างโมเดลถนนต้นไม้บริเวณถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นพื้นที่หนาแน่น ฝุ่นควันเยอะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาในพื้นที่นี้ได้”

“โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว” แนวคิดยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง
คุณยศพล บุญสม
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park

“การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง จำเป็นต้องสำรวจฐานข้อมูลก่อนว่าพื้นที่ใดมีอิมแพคสูงสุด เช่น มีประชากรหนาแน่น มีปัญหาฝุ่นควัน แล้วออกแบบพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของชุมชนโดยรอบ บางพื้นที่อาจเป็นที่ออกกำลังกาย เป็น Pop-up Park หรือเป็นสนามเด็กเล่นก็ได้ ซึ่งขนาดพื้นที่อาจไม่สำคัญเท่าระยะทางที่ใกล้ สามารถเดินไปจากบ้านได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อยากให้ทุกคนมองว่าพื้นที่สาธารณะสีเขียวเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวของเมือง เหมือนกับที่เมืองต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ถ้าทุกคนเข้ามาช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง เราจะทำให้เมืองดีขึ้นได้”

“เพิ่มพื้นที่สีเขียวในออฟฟิศ ช่วยฮีลใจ เพิ่มประสิทธิภาพงาน”
คุณสมัชชา วิราพร
รองบรรณาธิการอํานวยการ บ้านและสวน

“บ้านและสวน ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียว ทั้งในมุมของสื่อที่ให้ความรู้ ปลูกฝังความรักธรรมชาติ เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับพื้นที่สีเขียวใกล้ตัว ที่ออฟฟิศของเราก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะ ไว้สำหรับพนักงานได้มาพักผ่อนและผ่อนคลายจากการทำงาน ทางกทม. ก็ได้มาสำรวจ และนับว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวของภาคเอกชน วันนี้อยากให้ทุกคนคิดว่าการสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราสามารถช่วยกันลงมือทำได้ ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงานก็ตาม”

งานเสวนา SX TALK SERIES ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปี 2567 โดยกำหนดจัดกิจกรรม 6 ครั้ง ในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน พบกับ SX TALK SERIES ครั้งที่ 2 ได้วันที่ 27 เมษายน 2567 ที่ C asean SAMYAN CO-OP ชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์  ส่วนจะเป็นหัวข้อใดสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ เพื่อความยั่งยืนได้ที่ https://www.sustainabilityexpo.com/sx/ , Facebook : https://www.facebook.com/SX.SustainabilityExpo และแอปพลิเคชัน SX


ข้อมูลวันที่ 09/04/2024