ไทยเบฟ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิฯ พลตำรวจโท รักษ์จิต หม้อมงคล รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประจำปี 2566 จำนวน 10,000,000 บาท จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณพลภัทร สุวรรณศร ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คุณโสภณ ราชรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนมอบ ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เมื่อวันก่อน


ข้อมูลวันที่ 04/07/2024