Thai Beverage Plc

กลุ่มธุรกิจเบียร์

คุณภาพสู่ความเป็น

ผู้นำตลาดอาเซียน

ด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งของ "ช้าง" กลุ่มธุรกิจเบียร์สามารถเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นผู้นำตลาดเบียร์ในภูมิภาคอาเซียนและก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก การขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ และการยกระดับความสามารถของพนักงาน โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เบียร์หลากหลายตราสินค้าที่วางจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

โดยกลุ่มธุรกิจเบียร์ดำเนินงานภายใต้ BeerCo Limited ซึ่งเป็นบริษัทเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ในเชิงปริมาณขาย) ดำเนินธุรกิจเบียร์ในประเทศไทยและเวียดนาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง

นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี พ.ศ. 2538 เบียร์ช้างเติบโตในประเทศไทยอย่างมั่นคง และได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจเบียร์ จนสามารถขยายการเติบโตไปสู่ผลิตภัณฑ์เบียร์อื่น ๆ อาทิ อาชา, เฟเดอร์บรอย, แทปเปอร์, แบล็ค ดราก้อน ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เบียร์มีความหลากหลายและแข็งแกร่ง

สายการผลิตเบียร์เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค

ฐานการผลิตในประเทศไทยประกอบด้วยโรงงานที่มีมาตรฐานระดับสากล 3 แห่ง ทั้งยังขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเมียนมาอีก 1 แห่ง นอกเหนือไปจากเรื่องธุรกิจคือ การคืนสิ่งที่ดีสู่สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายและพันธกิจ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยมีคะแนนความยั่งยืนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 5 ปี

ก้าวสู่อันดับหนึ่งในตลาดอาเซียน พร้อมเติบโตต่อเนื่องในตลาดโลก

กลุ่มธุรกิจเบียร์เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งในตลาดอาเซียน ด้วยการขยายกิจการในประเทศเวียดนามผ่านความร่วมมือกับ SABECO ซึ่งมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานอย่าง Bia Saigon และ 333 เดินหน้าบุกตลาดต่างประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กลุ่มธุรกิจเบียร์ประกอบไปด้วยตราสินค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านคุณภาพ ยอดขายและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสร้างความโดดเด่นให้สินค้า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ทำให้ตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจเบียร์ได้รับการยอมรับในระดับสากล อันจะเห็นได้จากการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและรางวัลจากเวทีประกวดในระดับโลก 

ผลิตภัณฑ์เบียร์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ