ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
รางวัล
Corporate Awards
• 'ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2021' awards
From:
Chulalongkorn Business School
By:
Chulalongkorn Business School
• Most Transparent Company Winner in the Foreign Listings
From:
SIAS 17th Investors’ Choice Awards
By:
Securities Investors Association(Singapore)
• Most Organised Investor Relations
• Best Senior Management Investor Relations Support
• Most Consistent Dividend Policy
From:
6th Annual Southeast Asia’s Institutional Investor Corporate Awards
By:
Alpha Southeast Asia
• Best CFO in Thailand
Mr. Sithichai Chaikriangkrai
Director and Senior Executive Vice President – Thai Beverage PLC
From:
6 th Annual Southeast Asia’s Institutional Investor Corporate Awards
By:
Alpha Southeast Asia
• The Excellence in Core Process Improvement Project: Returnable Management
From:
Thailand ICT Excellence Awards 2016
By:
Thailand Management Association (TMA)
• Outstanding Achievement in Core Process Improvement Project: Shared Service Center
From:
Thailand ICT Excellence Awards 2016
By:
Thailand Management Association (TMA)
 
 
• Highland Scotch Distillery of the Year
Old Pulteney Distillery
From:
Berlin International Spirits Competition
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network