ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
Passion 2025

PASSION 2025

คือแผนการดำเนินงานในช่วง 5 ปีข้างหน้าของกลุ่มธุรกิจ ด้วยแผนทรานส์ฟอร์เมชั่นภายใต้ 3 แนวทางหลัก

BUILD (สรรสร้างความสามารถ)

คือ สรรสร้างความสามารถและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

STRENGTHEN (เสริมแกร่งความเป็นหนึ่ง)

คือ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักเพื่อความเป็นผู้นำของตลาด

UNLOCK (สุดพลังศักยภาพไทยเบฟ)

คือ นำศักยภาพของไทยเบฟที่มีอยู่มาก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network