ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
 
 

เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์และสุรา

บจ.ทิพย์ชโลธร
เป็นผู้แทนจำหน่ายเบียร์ช้าง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ที่ผลิตจากโรงงานเบียร์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ของบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

บจ.กฤตยบุญ
เป็นผู้แทนจำหน่ายเบียร์ช้างและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ที่ผลิตจากโรงงานเบียร์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

บจ.สุราทิพย์
เป็นผู้แทนจำหน่ายสุราจากโรงงานสุรา 5 โรงงาน ของบริษัท แสงโสม จำกัด, บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด, บริษัท มงคลสมัย จำกัด, บริษัท ธนภักดี จำกัด, บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด

บจ.สุนทรภิรมย์
เป็นผู้แทนจำหน่ายสุราจากโรงงานสุรา 5 โรงงาน ของบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด, บริษัท อธิมาตร จำกัด,บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด, บริษัท แก่นขวัญ จำกัด, บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด

บจ.ภิรมย์สุรางค์
เป็นผู้แทนจำหน่ายสุราจากโรงงานสุรา 5 โรงงาน ของบริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด, บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด, บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด, บริษัท นทีชัย จำกัด, บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network