ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
 
 

 บจ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 เพื่อเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสุราจากต่างประเทศ ต่อมาบริษัทฯ ทำหน้าที่ด้านการตลาดของสุรา, เบียร์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทุกตราสินค้าให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 บจ.ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

 บจ.ช้าง คอร์ป

 บจ.ทศภาค 


 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556     

 
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network