ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
การบริหารงานด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์ โดยการจัดตั้งกลุ่มบริษัทการตลาดเบียร์ รองรับการ จัดการด้านการตลาดเบียร์ และด้านการตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ศักยภาพของการดำเนินงานด้านการตลาดที่ให้ประสิทธิผลสูงมาจากกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง มีการประสานงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีความ เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เบียร์โดย เฉพาะกว่า 4,000 คน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมีสาขาของการจัดจำหน่าย 90 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ของกลุ่มบริษัทการตลาดเบียร์แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ภายใต้ความรับผิดชอบของ 8 บริษัทย่อย ดำเนินการด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ เบียร์ช้าง ในรูปแบบ เบียร์ขวดใหญ่ ขวดเล็ก กระป๋อง และเบียร์สด ถัง น้ำดื่มตราช้าง และน้ำโซดาตราช้าง
บริษัทการตลาดเบียร์ เขตที่ 1

บจ.ป้อมทิพย์
ประกอบด้วย 15 สาขาย่อยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บจ. ป้อมคลัง
ประกอบด้วย 16 สาขาย่อย ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ

บจ.ป้อมกิจ
ประกอบด้วย 10 สาขาย่อย ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บจ. ป้อมพลัง
ประกอบด้วย 10 สาขาย่อย ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

บริษัทการตลาดเบียร์ เขตที่ 2

บจ.ป้อมโชค

ประกอบด้วย 10 สาขาย่อย ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง

บจ.ป้อมเจริญ
ประกอบด้วย 10 สาขาย่อย ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้

บจ.ป้อมบูรพา
ประกอบด้วย 7 สาขาย่อย ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก


บจ.ป้อมนคร
ประกอบด้วย 10 สาขาย่อย ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

 

  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2555
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network