ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา มีระบบบริหารงานจากศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การดำเนินงานทุกฝ่ายมีประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาดสูงยิ่งขึ้น จึงประสบความสำเร็จในการ สร้างตลาดให้กับสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง มีสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ถือเป็นความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของทีมงานด้านการตลาด เครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มบริษัทการตลาดสุรา โดยสาขาย่อยต่างๆ กว่า 90 สาขา
กลุ่มบริษัทการตลาดสุรา รับผิดชอบผลิตภัณฑ์สุราชนิดต่างๆ ในเครือทั้งหมด ทั้งยังมีบริษัทนำเข้าสุราจากต่างประเทศอีก 1 บริษัท จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าจำหน่ายอย่างหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการสูง
 
บริษัทในกลุ่มการตลาดสุรากลุ่มที่ 1

บริษัท นำยุค จำกัด ประกอบด้วย 14 สาขาย่อย
รับผิดชอบเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัท นำธุรกิจ จำกัด ประกอบด้วย 7 สาขาย่อย
รับผิดขอบเขตภาคตะวันออก

บริษัท นำทิพย์ จำกัด ประกอบด้วย  สาขาย่อย
จังหวัดราชบุรี เขตภาคตะวันตก

 

บริษัทในกลุ่มการตลาดสุรากลุ่มที่ 2

บริษัท นำเมือง จำกัด ประกอบด้วย 14 สาขาย่อย
รับผิดชอบเขตภาคกลาง

บริษัท นำนคร จำกัด ประกอบด้วย 13 สาขาย่อย
รับผิดชอบเขตภาคใต้

 

บริษัทในกลุ่มการตลาดสุรากลุ่มที่ 3

บริษัท นำพลัง จำกัด ประกอบด้วยสาขาย่อย 16 สาขา
รับผิดชอบเขตภาคเหนือ

บริษัท นำกิจการ จำกัด ประกอบด้วย 20 สาขาย่อย
รับผิดชอบเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด ประกอบด้วย 10 สาขาย่อย
จังหวัดขอนแก่น เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2555
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network