ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์

การบริหารงานด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีวิสัยทัศน์ โดยการจัดตั้งกลุ่มบริษัทการตลาดเบียร์ รองรับการ จัดการด้านการตลาดเบียร์ และด้านการตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ศักยภาพของการดำเนินงานด้านการตลาดที่ให้ประสิทธิผลสูงมาจากกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง มีการประสานงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีความ เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เบียร์โดย เฉพาะกว่า 4,000 คน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมีสาขาของการจัดจำหน่าย 90 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

เขตพื้นที่ของกลุ่มบริษัทการตลาดเบียร์แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ภายใต้ความรับผิดชอบของ 8 บริษัทย่อย ดำเนินการด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ เบียร์ช้าง ในรูปแบบ เบียร์ขวดใหญ่ ขวดเล็ก กระป๋อง และเบียร์สด ถัง น้ำดื่มตราช้าง และน้ำโซดาตราช้าง

บจ.ป้อมทิพย์(2012)
บจ.ป้อมกิจ
บจ.ป้อมคลัง
บจ.ป้อมโชค
บจ.ป้อมเจริญ
บจ.ป้อมบูรพา
บจ.ป้อมพลัง
บจ.ป้อมนคร

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา มีระบบบริหารงานจากศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การดำเนินงานทุกฝ่ายมีประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาดสูงยิ่งขึ้น จึงประสบความสำเร็จในการ สร้างตลาดให้กับสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง มีสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ถือเป็นความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของทีมงานด้านการตลาด เครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มบริษัทการตลาดสุรา โดยสาขาย่อยต่างๆ กว่า 90 สาขา

กลุ่มบริษัทการตลาดสุรา รับผิดชอบผลิตภัณฑ์สุราชนิดต่างๆ ในเครือทั้งหมด ทั้งยังมีบริษัทนำเข้าสุราจากต่างประเทศอีก 1 บริษัท จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าจำหน่ายอย่างหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการสูง

บบจ.นำยุค
บจ.นำกิจการ
บจ.นำพลัง
บจ.นำเมือง
บจ.นำนคร
บจ.นำธุรกิจ
บจ.นำรุ่งโรจน์
บจ.นำทิพย์

กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าแก่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
 

บจ.โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์
บจ.โฮเรก้า แมเนจเม้น

 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   
 
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network