ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
 
 

นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไทยเบฟดำเนินกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยการก่อตั้งบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งหมดคือ International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ขึ้นเพื่อการนี้ ในปี 2551 IBHL มีสำนักงานอยู่ใน 6 ประเทศ และเริ่มทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสินค้าอีกสองชนิดของไทยเบฟคือเบียร์ช้างและสุราแม่โขง อีกทั้งการจำหน่ายสุราวิสกี้ และสุราพรีเมี่ยมต่างๆ ที่ผลิตในประเทศสก็อตแลนด์โดยบริษัท Inver House Distillers Limited (“Inver House”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IBHL

IBHL จดทะเบียนในฮ่องกง และปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยหลายแห่งใน 6 ประเทศ ดังนี้
 

 International Beverage Holdings Limited

      InterBev (Singapore) Limited
     รับจ้างบริหารงานการตลาดให้กับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่
     ณ ประเทศสิงคโปร์ 

           Super Brands Company Pte. Ltd.

      InterBev (Cambodia) Co., Ltd.
     จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

      InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
     จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

      Best Spirits Company Limited
     จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

      International Beverage Holdings (China) Limited
     ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ และบริษัทในเครือรวมถึง Inver House Distillers Limited

           InterBev Trading (China) Limited 

           Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd.

      International Beverage Holdings (UK) Limited
     ธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ และบริษัทในเครือรวมถึง Inver House Distillers Limited

           International Beverage Holdings Limited USA, Inc.
          ดำเนินงานด้านการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

           Blairmhor Limited (N)

                Blairmhor Distillers Limited (D) (N)

                     Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited (D) (N)

                     The Knockdhu Distillery Company Limited (D) (N)

                     The Balblair Distillery Company Limited (D) (N)

                     The Pulteney Distillery Company Limited (D) (N)

                Liquorland Limited 

                Wee Beastie Limited (D) (N)

                Inver House Distribution SA (D) (N)

                Moffat & Towers Limited (D) (N)

           Inver House Distillers Limited 

                Glen Calder Blenders Limited (D) (N)

                Hankey Bannister & Company Limited (D) (N)

                R Carmichael & Sons Limited (D) (N)

                J MacArthur Jr & Company Limited (D) (N)

                Mason & Summers Limited (D) (N)

                James Catto & Company Limited (D) (N)

      Beer Chang International Limited

      International Beverage Trading Limited

      InterBev Trading (Hong Kong) Limited (ก)

      InterBev Investment Limited

                Fraser and Neave, Limited 
                   
 Fraser Centerpoint Limited (1)

Note ตามหมายเหตุของผู้สอบบัญชี

D หยุดดำเนินการ
N ไม่ได้ประกอบกิจการ

หมายเหตุ
(1) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเริ่มการซื้อขายบนกระดาษหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558)
(ก) InterBev Timor, Unipessoal, Lda. ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

   
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network