ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
 
 
 
  สำนักงานใหญ่
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
แผนที่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

GPS : N 13 ํ 48'  E 100 ํ 33'
(02) 785 5555 (02) 785 5882
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  (02) 617 6500
Social Network  
Facebook : www.facebook.com/ThaiBeverage
Twitter : www.twitter.com/thai_bev
Youtube : www.youtube.com/thaibeverage
 
   
  สายการผลิตเบียร์
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

โรงงาน

เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 349 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร 62120

(02) 785 5555


(055) 864 200-15

(02) 785 5885


(055) 728 416

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
02) 785 5555


(035) 289 333-42
(02) 785 5885


(035) 289 371
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน กม. 54 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
(02) 785 5555


(035) 744 920-26
(02) 785 5885


(035) 744 916
   
  สายการผลิตสุรา
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท แสงโสม จำกัด


โรงงาน 1


โรงงาน 2
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110

เลขที่ 37/3 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
(02) 278 4321


(034) 321 778-9


(034) 611 053
(02) 278 4381


(034) 321 777


(034) 611 778
บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
(037) 285 016-18 (037) 285 237
บริษัท มงคลสมัย จำกัด


โรงงาน
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 149 หมู่ที่ 5 ถนนวังสีสูบ-งิ้วงาม ตำบลผาจุก
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
(02) 278 4321


(055) 449 126-30
(02) 278 4381


(055) 449 131
บริษัท ธนภักดี จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
(053) 849 550-4 (053) 849 555
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด


โรงงาน
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 50 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
(02) 278 4321


(034) 611 783-5
(02) 278 4381


(034) 611 786

บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด

โรงงาน

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 488 หมู่ที่ 1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71190
(02) 278 4321


(034) 527 100
(02) 278 4381


(034) 527 111
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 598 2850-9


(02) 278 4321
(02) 598 2858


(02) 278 4381
บริษัท สุราแม่โขง จำกัด เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 278 4321 (02) 278 4381
บริษัท อธิมาตร จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 170 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
(044) 681 010-2
(044) 681 223-4
(044) 627 200-1
(044) 627 202
บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
(045) 426 532-5 (045) 426 536
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด


โรงงาน
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 309 หมู่ที่ 6 ถนนน้ำพอง - กระนวน ตำบลน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310

02) 278 4321


(043) 441 013-5
(043) 441 439
(043) 441 479

(02) 278 4381


(043) 441 017
(043) 441 438
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000
(042) 449 711-13
(042) 449 715
(042) 462 658-9
(042) 449 714
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
(02) 278 4321


(034) 130 700-5
(02) 278 4381


(034) 130 700-5
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด

โรงงาน
เลขที่ 14  อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
(02) 278 4321


(034) 331 954
   (034) 227 754-7
(02) 278 4381


(034) 331 955
บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ 60180
(056) 279 088-9 (056) 350 660
บริษัท นทีชัย จำกัด


โรงงาน
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวง หมายเลข 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130
(02) 278 4321


(077) 357 170-3
(02) 278 4381


(077) 357 174
บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 46 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
(032) 741 761-2 (032) 741 763
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 278 4321 (02) 278 4381
บริษัท ประมวลผล จำกัด
(โรงงาน)
เลขที่ 56 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
(034) 331 157 (034) 331 787
   
   สายการบริหารการขาย
 
   กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายเบียร์
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
(02) 785 7441 (02) 973 4658
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด เเลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310
(044) 955 101-3 (044) 955 104-5
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
(053) 275 211 (053) 275 211
ต่อ 212
บริษัท ป้อมโชค จำกัด เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
(035) 241 032 (035) 241 032
ต่อ 211
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด เลขที่ 135/3 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
(077) 914 242 (077) 914 248
บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด เลขที่ 51/42 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
(038) 287 268 (038) 272 205
บริษัท ป้อมพลัง จำกัด เลขที่ 439 หมู่ที่ 11 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
(043) 224 222-4 (043) 340 438
บริษัท ป้อมนคร จำกัด เลขที่ 85/35, 85/36 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
(032) 312 772-4 (032) 312 770-1
   
   กลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่ายสุรา
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท นำยุค จำกัด เลขที่ 40/53 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
(02) 785 7441
(02) 973 4658
บริษัท นำกิจการ จำกัด เลขที่ 383 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310
(044) 955 100-3
ต่อ 2050
(044) 955 107
บริษัท นำพลัง จำกัด เลขที่ 22/1 ซอย 2 (ป่าพร้าว) ถนนป่าพร้าว ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
(053) 275 211
(053) 275 211
ต่อ 212
บริษัท นำเมือง จำกัด เลขที่ 16/2 หมู่ที่ 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
(035) 242 691
(035) 241 032
บริษัท นำนคร จำกัด เลขที่ 149/3 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
(077) 914 242
(077) 914 248
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด เลขที่ 51/40-41 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
(038) 287 268-9
(038) 272 525
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด เลขที่ 439 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
(043) 224 222-4
(043) 220 222
บริษัท นำทิพย์ จำกัด เลขที่ 85/33, 85/34 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
(032) 312 772-4
(032) 312 770-1
   
   กลุ่่มบริษัทบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (1)
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์
จํากัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 26 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 7878
(02) 785 7878
ต่อ 7833
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด (2) เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 785 5883
  (1) บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งอยู่เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 785 5555
  (2) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
   
   กลุ่มบริษัทผู้แทนจำหน่าย
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (02) 785 5555 (02) 617 9688
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555 (02) 617 9688
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555 (02) 617 9688
บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555 (02) 617 9688
บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555 (02) 617 9688
   
  สายบริหารการตลาด
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (02) 785 5555 (02) 785 5929
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ThaiBev Quarter เลยที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (02) 078 5991 -
บริษัท ช้าง คอร์ป จำกัด ThaiBev Quarter เลยที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (02) 078 5991 -
บริษัท ทศภาค จำกัด เลขที่ 90 อาคาร CW Tower ชั้นที่ 15 ยูนิต บี 1501-2
และชั้น 20 ยูนิต บี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(02) 018 2000 (02) 018 2001
 
  สายธุรกิจต่อเนื่อง
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 7000
(02) 785 7125
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 7140
(02) 785 7148
บริษัท อาหารเสริม จำกัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 7000
(02) 785 7165
บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 7000
(02) 785 7320-2
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด  เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5327
(02) 272 2316
บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 785 5885
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 16 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 021 4774
(02) 021 4777
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 785 5975
   
   กลุ่มบริษัทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 7000 (02) 785 7025
บริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด (โรงงาน) เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม 73150
(034) 993 355 (034) 993 354
 
   
   กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโออิชิ (1)
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(02) 785 8888 (02) 785 8889
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(02) 785 8888 (02) 785 8889
บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(02) 785 8888 (02) 785 8889
Oishi International Holdings Limited Room 901-1, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
   
Oishi F&B (Singapore) Pte.
Ltd. (2)
No.438 Alexandra Road, #05-01, Alexandra Point, Singapore 119958 (65) 6435 2880 (02) 6265 1819
บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด (3) เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้น 19-20 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(02) 785 8888 (02) 785 8889
Oishi Myanmar Limited (4) No. 1-11, Padonmar Stadium (East Wing), Bargayar Street, Sanchanung Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar    
Oishi International Holdings Limited** Room 901-1, Silvercord Tower 1,
30canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(02) 785 8888 (02) 717 3920
  (1) Oishi Group Liited Liability Company ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งอยู่เลขที่ 11A, Phan Ke Binh street, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh City, the Socialist Republic of Vietnam.
  (2) บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และจดะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
  (3) บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
  (4) บริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
   
  กลุ่มบริษัทเสริมสุข
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
(02) 783 9000
(02) 783 9092-3
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
(02) 783 9000
(02) 783 9092-3
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
(02) 783 9000
(02) 783 9092-3
บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จํากัด เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ คอมเพล็กซ์
ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
(02) 783 9000
(02) 783 9092-3
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 85 หมู่ที่ 11 ถนน บางงา-ท่าโขลง
ตำบลเขาสมอคอน อำเภทท่าวุ้ง
เขตห้วยขวาง จังหวัดลพบุรี 15180
(036) 489 164-5
(036) 489 117
Great Brands Limited Room 901-2, Silvercord, Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
-
-
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด เลขที่ 85 หมู่ที่ 11 ถนน บางงา-ท่าโขลง
ตำบลเขาสมอคอน อำเภทท่าวุ้ง
เขตห้วยขวาง จังหวัดลพบุรี 15180
(036) 489 164-5
(036) 489 117
   
   
   กลุ่มบริษัทอื่นๆ (1)
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 7341
(02) 785 7345
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
(02) 785 9999
(02) 785 9990
บริษัท สุราไทยทำ จำกัด
(ไม่ได้ประกอบกิจการ)
 
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 278 4321
(02) 278 4381
บริษัท สุราพิเศษสหสันติ์ จำกัด
(ไม่ได้ประกอบกิจการ)
เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02) 278 4321
(02) 278 4381
บริษัท สุราพิเศษสัมพันธ์ จำกัด
(ไม่ได้ประกอบกิจการ)
เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 278 4321
(02) 278 4381
  (1) บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งอยู่เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 785 5555
   กลุ่มบริษัทเครื่องหมายการค้า
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จำกัด เลขที่ 15 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 617 9688
บริษัท เบียร์อาชา จำกัด เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(02) 785 5555
(02) 617 9688
บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(02) 078 5991
-
บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หยุดดำเนินการ) ThaiBev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
(02) 078 5991
-
   
   กลุ่มบริษัทต่างประเทศ (1)
 
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
International Beverage Holdings Limited Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(852) 2375 6648
(852) 2375 6188
InterBev (Singapore) Limited (2) No. 438 Alexandra Road, #05-01, Alexandra Point,
Singapore 119958
(65) 6435 2880
(65) 6265 1819
InterBev (Cambodia) Co., Ltd. No. 01, Street 484 Corner 97,
Sangkat Psar Deum Tkov,
Khan Chamkamorn, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia
(855) (23) 727 424
(855) (23) 727 424
InterBev Malaysia Sdn. Bhd. Unit C-25-02, First Floor,
3 Two Square, Commercial Centre
No. 2, Jalan 19/1, 46300 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia

Suite 6.01, 6th Floor Plaza See Hoy Chan,
Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur,
Malaysia
(603) 7960 1839 
(603) 2050-1888
(603) 7960 3361 
(603) 2031-8618
Best Spirits Company Limited Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(852) 2375 6648
(852) 2375 6188
International Beverage Holdings (UK) Limited Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 779001
International Beverage Holdings (China) Limited Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(852) 2375 6648
(852) 2375 6188
Super Brands Company Pte.
Ltd. (2)
No. 438 Alexandra Road, #05-01,
Alexandra Point, Singapore 119958
(65) 6435 2880
(65) 6265 1819
Beer Chang International Limited (2) No. 438 Alexandra Road, #05-01, Alexandra Point,
Singapore 119958
(65) 6435 2880
(65) 6265 1819
International Beverage Trading Limited XL House, One Bermudiana Road,
Hamilton HM 11, Bermuda
(1) 441 292 7337
(1) 441 295 5655
International Beverage Holdings Limited USA, Inc (3) 17785 Center Court Dr, Suite 640, Cerritos,
CA 90703, USA
(1) 562 865 6500
(1) 562 865 6111
Blairmhor Limited
(Non-Trading)
Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
Inver House Distillers Limited Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
InterBev Trading (China) Limited Room 01-03, Level 1, No. 63 Kunluo Road,
Shuangjiang Town, Eshan County,
Yuxi City, Yunnan, China 653200
(89) 8774 010319
(86) 8774 010319
Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd. Yulin Village, Shuangjiang Town
Eshan County, Yuxi City, Yunnan
China 653200
(86) 8774 022068
(86) 8774 022199
Blairmhor Distillers Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
Wee Beastie Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
Moffat & Towers Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
Glen Calder Blenders Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
Hankey Bannister & Company Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
R Carmichael & Sons Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
J MacArthur Jr & Company Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
Mason & Summers Limited (Dormant) 10 Foster Lane, London, EC2V 6HH, England
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
James Catto & Company Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
The Knockdhu Distillery Company Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
Speyburn-Glenlivet Distillery Company Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
The Pulteney Distillery Company Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
The Balblair Distillery Company Limited (Dormant) Moffat Distillery, Airdrie, ML6 8PL, Scotland
(44) 1236 769377
(44) 1236 769781
Liquorland Limited 8 Westbank Road, Belfast, BT3 9JL, Northern Ireland
(44) 289 077 3990
(44) 289 037 0566
InterBev Investment Limited Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(852) 2375 6648
(852) 2375 6188
InterBev Trading (Hong Kong) Limited Room 901-2, Silvercord Tower 1,
30 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(852) 2375 6648 (852) 2375 6188
Fraser and Neave, Limited (4) 438 Alexandra Road, #20-00,
Alexandra Point, Singapore 119958
(65) 6318 9393
(65) 6271 0811
Fraser Centerpoint Limited (5) 438 Alexandra Road, #21-00,
Alexandra Point, Singapore 119958
(65) 6276 4882
(65) 6276 6328
  (1) InterBev Timor, Unipessoal, Lda. ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศติมอร์ตะวันออก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ตั้งอยู่เลขที่ A Praia Dos Coqueiros, Comoro, Dom Aleixo, Dili, Timor-Leste. โทรศัพท์ 670 772 48006
(2) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
(3) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
(4) บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
(5) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

 

   
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network