search :      
: THBEV Price
 
       
 
ไทยเบฟ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีการมอบเงินรางวัล “เฟดเดอร์บรอย ไทยเแลนด์ลีก ครั้งที่ 4”
 

นายกนกพันธุ์   จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวอลเลย์- บอลอาชีพ  รายการ “เฟดเดอร์บรอย ไทยแลนด์ลีก”  ครั้งที่ 4 โดยมี  นายพงศ์โพยม วาศภูติ  นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสมควร  รวิรัฐ  เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายอนุชิต จุรีเกษ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเบฟเรจ จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาวอลเลย์บอล  ร่วมงาน  ณ  ห้องราชาวดี โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2552 

การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ “เฟดเดอร์บรอย ไทยแลนด์ลีก”   ครั้งที่ 4  เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กีฬาซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมได้เป็นกีฬาอาชีพที่สมบูรณ์แบบในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้อีกทั้ง มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบให้เรื่องการส่งเสริมกีฬาเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยพัฒนา และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เนื่องจากเป็นกีฬาที่อยู่ในความนิยมของประชาชนไทยเป็นอย่างมากและสมควรดำเนินการอย่างจริงจัง

ในปีงบประมาณ  2552  กกท. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ“เฟดเดอร์บรอย ไทยแลนด์ลีก” ครั้งที่ 4   จำนวน  5,000,000  บาท  เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นรายการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักกีฬาวอลเลย์บอล ที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน สามารถพัฒนายกระดับตนเองให้ก้าวสู่มาตรฐานวอลเลย์บอลอาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ

โดยผลการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ “เฟดเดอร์บรอย ไทยแลนด์ลีก” ครั้งที่ 4 มีดังนี้
ประเภทชาย ได้แก่ ทีมจากจังหวัด เพชรบูรณ์และ ประเภทหญิง ได้แก่ ทีมจากจังหวัด กรุงเทพฯ

 
ข้อมูล ณ วันที่ 15/05/2552
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network