ค้นหา :      
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประเภทสุราและเบียร์ ของบริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังมีสินค้าอีกหลายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ยึดหลักการนำเอาของเสียจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่เพียงเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาด้านการค้นคว้า และเทคนิควิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประกอบด้วย อิฐมวลเบา ปุ๋ยต่างๆ (จากน้ำกากส่าสุรา) อาหารสัตว์ และอาหารเสริม (จากกากข้าวมอลต์) ฯลฯ

 
 
ถังไม้โอ๊ค

ถังไม้โอ๊คของบริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด เป็นที่มั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐาน เพราะผลิตจากไม้โอ๊คคุณภาพดี และมีกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนจากสหรัฐอเมริกา

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ถังไม้โอ๊ค

วัตถุดิบ : ไม้โอ๊คนำเข้า

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร

โรงงานผู้ผลิต : บริษัท ถังไม้โอ๊คไทย จำกัด 
อิฐมวลเบา

อิฐมวลเบาเป็นอิฐที่ได้จากการนำกากแป้งกรองเบียร์มาเป็นส่วน ประกอบในการผลิต เมื่อเผาแล้วช่วยให้มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงคุณภาพดี สามารถก่อได้เร็ว, เกาะยึดปูนได้ดีกว่าอิฐมอญทั่วไป ประหยัดเวลา, ค่าแรงงาน และปูนในการก่อสร้าง มี 3 ชนิดคือ

1. อิฐกลวง ขนาดมาตรฐานอุตสาหกรรม
2. อิฐชนิดมีรู ขนาดมาตรฐานท้องตลาด
3. อิฐชนิดตัน ขนาดมาตรฐานท้องตลาด

นอกจากผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาแล้ว บริษัทยังมีแผ่นพื้นสำเร็จรูปยี่ห้อ Mountain Rock ซึ่งประกอบด้วยแผ่นปูพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตพิมพ์ลาย, หินขัด-ผิวเรียบ, หินล้าง-กรวดล้าง-ทรายล้าง

โรงงานผู้ผลิต : บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด


 


ปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจเสริมสำคัญที่เกิดจากการทดลองกำจัดน้ำกากส่าโดยวิธีทำปุ๋ยหมัก ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยปัจจุบัน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในหมู่เกษตรกรหลายชนิด

1. ปุ๋ยหมักตรา "นกกระเรียน"
- เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยการใช้จุลินทรีย์ F-60 ในการย่อยสลาย
- อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริม เหมาะแก่การปรับปรุงบำรุงดิน
- เป็นชนิดเม็ดผง


2. หัวเชื้อปุ๋ยหมัก "F-60"
- เป็นหัวเชื้อที่ใช้ย่อยสลายเศษวัสดุสำหรับทำปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็ว
- ปราศจากกลิ่นเหม็น
- ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดสารเคมี

3. หัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์น้ำ "F-60-1"
- เป็นหัวเชื้อที่ใช้ย่อยสลายเศษผัก พืช ปลา หรือวัสดุอินทรีย์ เพื่อเป็นหัวเชื้อทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
- ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทั้งระบบราก ลำต้น และใบให้แข็งแรงสมบูรณ์
- ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แก่ดิน

4. จุลินทรีย์ย่อยสลายกากของเสีย "F-72"
- ใช้ย่อยกากลดกลิ่นในเครื่องสุขภัณฑ์
- ใช้ลดกลิ่นในระบบบำบัดน้ำเสีย และในฟาร์มปศุสัตว์

5. จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช "F-84"
- เป็นจุลินทรีย์ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืช เช่น โรครากเน่า โคนเน่า ฯลฯ
- ไม่เป็นอันตรายต่อคน, สัตว์ และพืช ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

6. จุลินทรีย์ใช้ในบ่อกุ้ง "F-96"
- เป็นจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดแยกเชื้อจากผู้ชำนาญการ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ได้ดี
- ทำสีน้ำ และสร้างห่วงโซ่อาหารทางธรรมชาติ
- ควบคุมความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ลดแก๊สและกำจัดกลิ่นของเลนพื้นบ่อโดยสิ้นเชิง
- สามารถสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้

7. ปุ๋ยอินทรีย์ตรานกพิราบ

โรงงานผู้ผลิต : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


 


ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2556