ค้นหา :      
: ราคาหุ้น THBEV
 
เกี่ยวกับไทยเบฟ
วิสัยทัศน์
การเป็นกลุ่มบริษัทไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรในระดับโลกโดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยมและความเป็นมืออาชีพ
พันธกิจ
พันธกิจของเราคือ การประสาน “สัมพันธภาพ” กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญกับบริษัทในทุกๆ ด้านโดยมอบคุณค่าที่สำคัญ 6 ประการ
  • มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
  • ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจำหน่ายโดยให้บริการอย่างมืออาชีพ
  • ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
  • เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
  • มอบความไว้วางใจ อำนาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อสร้างความร่วมรับผิดชอบ
  • สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
กลยุทธ์
  • การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
  • ตราสินค้าที่โดนใจ
  • การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
  • ความเป็นมืออาชีพ
ความเป็นมา
ไทยเบฟก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทย ที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX”) ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า 12.3 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิต เครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย  โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร
สินค้าหรือบริการ
ปัจจุบันไทยเบฟมีบริษัทย่อยในกลุ่มกว่า 125 บริษัท (ข้อมูลณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งรวมโรงงานผลิตสุรา 18 แห่ง โรงงานผลิตเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อีก 10 แห่ง เรามีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมกว่า 400,000 จุดทั่วประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่ มีชื่อเสียงของกลุ่มสุราได้แก่ รวงข้าว แสงโสม แม่โขง หงส์ทองและเบลนด์ 285 นอกจากนี้เบียร์ช้างก็เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มเบียร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักดื่มเบียร์ชาวไทย สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียง ของไทยเบฟ ประกอบด้วย ชาเขียวโออิชิ เครื่องดื่มอัดลม เอสและน้ำดื่มคริสตัล
ไทยเบฟจำหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และมีโรงกลั่นสุรา 5 แห่งในประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงในการผลิตเหล้าวิสกี้ชั้นนำระดับโลกอย่าง Balblair,Old Pulteney และ Speyburn นอกจากนี้ไทยเบฟยังมีโรงงานผลิตสุราอีก 1 แห่งในประเทศจีนที่ผลิตสุรายี่ห้อ Yulinquan
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558