Search :   
: THBEV Price
 
       

Thaibev News
  29 March 2017  
เปิดงาน “CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย ม.ล.รดีเทพ เทวกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีเปิดงาน “CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” ในฐานะผู้สนับสนุน โดยมี ดร.สมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “CLMVT พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของเอเชีย”
  28 March 2017  
มหกรรมเปิดโลกอารยธรรมบ้านเชียง ๒๕๖o
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการผสานความร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี จัดงาน “มหกรรมเปิดโลกอารยธรรมบ้านเชียง” ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว และเป็นพื้นที่ควรคู่แก่การอนุรักษ์ ด้านความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิต และสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
  All News

Special News
  6 March 2017
ผลการตัดสินโครงการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลและทรงเปิดนิทรรศการในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2560 ทุกวัน
  18 January 2017
กลุ่ม TCC GROUP ประเดิมเจ้าภาพชุดแรก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระ ราชานุญาตให้ องค์กรภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
  All News

Social Responsibility
  29 March 2017  
ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6 (Beta Young Plus) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
  29 March 2017  
ไทยเบฟฯ มอบเงินสนับสนุน “น้องซิดนี่ย์” เยาวชนโครงการ Thaibev Thaitalent
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงเวธกา วสุรัตต์ หรือน้องซิดนี่ย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา คอร์สอบรม DD Music Camp ณ โรงเรียนดนตรีดีดี เพื่อติววิชาทฤษฎีดนตรีและวิชาโสตทักษะ
  All News
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network