Search :   
: THBEV Price
 
       
Thaibev News
  18 July 2019  
ไทยเบฟ ร่วมแถลงการณ์ความร่วมมือการจัดนิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแถลงการณ์ความร่วมมือ การจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซี : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ที่จัดโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมมณฑลส่านซี
  18 July 2019  
ไทยเบฟ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ฯ จัดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 7 กับหัวข้อ “มายา : ILLUSION”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 7 ซึ่งแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในหัวข้อ “มายา : ILLUSION” มีผลงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ชุด
  15 July 2019  
ไทยเบฟ ผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมใจพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีน” จัดกิจกรรม SE Week เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ สำหรับกิจกรรม SE Week ลงพื้นที่ชุมชนย่านกะดีจีน ที่จัดขึ้นภายใต้งาน “วิสาหกิจเพื่อสังคม : กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social Enterprises)
  15 July 2019  
คุณฐาปน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สภาดนตรีโลก (International Council for Traditional Music)
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สภาดนตรีโลก (International Council for Traditional Music) ครั้งที่ 45
  15 July 2019  
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระราชคุณาธาร
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗. พธ.ม. กิตติมศักดิ์) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
   All News
 

Thai Beverage Public Company Limited
Product Groups

Sustainability Report
ThaiBev News
Publications
 
 
 
 Copyright © 2019 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network