Search :   
: THBEV Price
 
       
Thaibev News
  17 July 2018  
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง ครั้งที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมด้วย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมการประชุมติตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “สานพลังประชารัฐ”
  17 July 2018  
“กระทรวงศึกษาธิการ” ร่วมกับ “ไทยเบฟ” ขับเคลื่อนโครงการ “Partnership School” (โรงเรียนร่วมพัฒนา) พร้อมลงพื้นที่ระยะแรกสร้างความเข้าใจร่วมสู่โรงเรียน และประเมินบริบทโรงเรียนก่อนการดำเนินงาน โรงเรียนวัดจุฬามณี จ.อยุธยา
กระทรวงศึกษาธิการ ผสานความร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดทำ โครงการ “Partnership School” (โรงเรียนร่วมพัฒนา) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์นวัตกรรมของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  17 July 2018  
แพนเค้ก-เป้ นำทีม เชียร์-ฌอห์ณ-บิ๊ก-เก่ง-แพรว สวมบท “ทูตรักการอ่าน” ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ตามโรงเรียน ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำหรับ โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ที่ผสานความร่วมมือกับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
  27 June 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ให้แก่ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2561 และในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ให้แก่ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  27 June 2018
“พิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”
อาจารย์มาลินี สาคริก ประธานกรรมการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
   All News
 

Thai Beverage Public Company Limited
         
Product Groups

Sustainability Report
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network
-->