ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
    ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม    
 
ไทยเบฟ ร่วมสร้าง...ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ต่อยอดโครงการ “เยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด” นำพนักงานจิตอาสาต้นแบบเผยแพร่ประสบการณ์ สู่บริษัทในเครือฯ
3 กรกฏาคม 2560
โครงการ “เยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด” หนึ่งในโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางกระจายแนวคิดการพัฒนาไปยังชุมชนของตนเอง
ไทยเบฟ...ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม สานต่อหลักคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
27 มิถุนายน 2560
ไทยเบฟฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำ พระอัจริยภาพและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นแรงบันดาลใจ
ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6
10 เมษายน 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6 (Beta Young Plus) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3 เมษายน 2560
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบน้ำดื่มช้าง พร้อมด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง รวมมูลค่า 1 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ไทยเบฟฯ มอบเงินสนับสนุน “น้องซิดนี่ย์” เยาวชนโครงการ Thaibev Thaitalent
29 มีนาคม 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กหญิงเวธกา วสุรัตต์ หรือน้องซิดนี่ย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา คอร์สอบรม DD Music Camp ณ โรงเรียนดนตรีดีดี เพื่อติววิชาทฤษฎีดนตรีและวิชาโสตทักษะ
12345...Last
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network