ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
ข้อมูลข่าวสารไทยเบฟ
  21 May 2021
“ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์” รับมอบหน้ากากอนามัยและน้ำดื่ม จาก “ไทยเบฟ”
“ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์” โดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ CU VP) 
  17 May 2021
“สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95จาก“ไทยเบฟ”
รศ.คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ หน้ากาก N 95 จาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  17 May 2021
“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”
ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก นายธีระวิทย์ ศิรินาม ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  14 May 2021
“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม จาก “ไทยเบฟ”
“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” โดย คุณแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วย คุณอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ คุณอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจกระทรวงฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม จาก คุณภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  11 May 2021
มอบกรมธรรม์ คุ้มครองการติดเชื้อโควิด -19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มคุ้มครองการ ติดเชื้อ (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ
   ข่าวทั้งหมด
 

Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network