ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
ข้อมูลข่าวสารไทยเบฟ
  18 June 2019  
ไทยเบฟ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์นายกสภาสถาบัน เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาล
  18 June 2019  
ไทยเบฟ สนับสนุนและผลักดันสินค้าชุมชนในงาน OTOP Midyear 2019
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด งาน OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจำหน่ายและผลักดันสินค้าของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
  18 June 2019  
ไทยเบฟ จัดพิธีบวงสรวงอาคาร สำนักงานใหม่ ThaiBev Quarter
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถือฤกษ์งามยามดี วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2562 จัดพิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระชัยมงคล (พระภูมิ) อาคาร ThaiBev Quarter ซึ่งเป็นสำนักงานใหม่
  14 June 2019
พาน้องใน “โครงการ OUR Khung Bang Kachao" เยี่ยมชมนิทรรศการ Let's BAB เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างทักษะ จินตนาการ ผ่านชิ้นงานศิลปะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆสำหรับ “โครงการ OUR Khung Bang Kachao” (คุ้งบางกระเจ้า) ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก ความร่วมมือของ 34 องค์กรภาคีและชุมชนคุ้งบางกะเจ้า 6 ตำบล
  14 June 2019
คุณฐาปน รับมอบโล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” รุ่นที่ 36 ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
   ข่าวทั้งหมด
 

Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network