ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
ข้อมูลข่าวสารไทยเบฟ
  5 September 2021
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากสภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุลกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  5 September 2021
รพ.สนาม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ” รับมอบน้ำดื่ม จาก “ไทยเบฟ
โรงพยาบาลสนาม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จาก คุณทำนาย ราชโคตร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  29 August 2021
“ไทยเบฟ” มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนโครงการ ซุปเปอร์ไรเดอร์จิตอาสา
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดย คุณรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์ และ คุณรุจิรา ตระกูลพัว รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับมอบหน้ากากอนามัย จาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
  21 August 2021
สนับสนุนการดำเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ผ่านสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  15 August 2021
มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ รพ.สนามบุษราคัม
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
   ข่าวทั้งหมด
 

Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network