ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
ข้อมูลข่าวสารไทยเบฟ
  11 April 2019
ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนจัดงาน “ASEAN GASTRONOMY TOURISM FAIR & FORUM”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน การจัดงาน “ASEAN GASTRONOMY TOURISM FAIR & FORUM” ท่องไปในเส้นทางสายอาหารและการกินแห่งดินแดนอาเซียน “THE ART OF SUSTAINABLE FOOD NETWORK”
  3 April 2019
ไทยเบฟ ขานรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN Cultural Year 2019” ขยายเครือข่ายพันธมิตร สานต่อความสำเร็จ “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” จัดเต็มพร้อมกัน 4 ภาค กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-อุดรธานี-ภูเก็ต
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข”
  3 April 2019
ไทยเบฟ สานต่อโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 5 เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 5
เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่เยาวชนไทยได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม บอกเล่าประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชน สำหรับโครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร จัดเพื่อให้เยาวชนได้เผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่ตนเองอาศัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมงาน “Water Festival 2019
  2 April 2019
C Asean จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium
บริษัท ซีเอซี จำกัด (C asean) จัดงาน Thailand Corporate Sustainability Symposium เวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  22 March 2019
ไทยเบฟ ผสานความร่วมมือภาครัฐ ผลักดันท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดพิธีเปิด“หมู่บ้านท่องเที่ยวนายขนมต้ม” เพื่อน้อมรำลึกเกียรติประวัตินายขนมต้ม วีรบุรุษนักมวยไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบางบาล และ ชาวชุมชนบางบาล ร่วมจัดงาน “พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวนายขนมต้ม” เพื่อสานต่อแนวคิดในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
   ข่าวทั้งหมด
 

Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network