ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
       

ข่าวในเครือไทยเบฟ
  25 July 2017  
ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คุณฐาปน - ปภัชญา สิริวัฒนภักดี พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมฟัง พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา”
  20 July 2017
ไทยเบฟฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน “Thailand Industry Expo 2017”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย ม.ล. รดีเทพ เทวกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน “Thailand Industry Expo 2017” ภายใต้แนวคิด “Thailand Industry 4.0 One Transformation, Thousand Opportunities” หรือปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย
  ข่าวทั้งหมด

ข่าวพิเศษ
  6 March 2017
ผลการตัดสินโครงการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลและทรงเปิดนิทรรศการในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2560 ทุกวัน
  18 January 2017
กลุ่ม TCC GROUP ประเดิมเจ้าภาพชุดแรก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระ ราชานุญาตให้ องค์กรภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
  ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
  3 July 2017
ไทยเบฟ ร่วมสร้าง...ชุมชนดีมีรอยยิ้ม ต่อยอดโครงการ “เยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด” นำพนักงานจิตอาสาต้นแบบเผยแพร่ประสบการณ์ สู่บริษัทในเครือฯ
โครงการ “เยาวชนต้นแบบ ชุมชนบางคูวัด” หนึ่งในโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในพื้นที่ตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางกระจายแนวคิดการพัฒนาไปยังชุมชนของตนเอง
  27 June 2017
ไทยเบฟ...ร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม สานต่อหลักคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ไทยเบฟฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำ พระอัจริยภาพและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นแรงบันดาลใจ
  ข่าวทั้งหมด
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network
Close