ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
ข้อมูลข่าวสารไทยเบฟ
  30 September 2019
“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ต่อยอดความสำเร็จปี 3 ในงาน “ผ้าขาวม้าสายอาร์ต” ตระการตากับแฟชั่นโชว์ Young Designers และนิทรรศการภาพถ่าย IG
สานต่อโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จัดงาน “ผ้าขาวม้า สายอาร์ต” (PAKAOMA ART STREET) ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
  27 September 2019
ไทยเบฟ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ตอกย้ำปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำในงาน “River Festival 2019” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” พร้อมกัน 10 พื้นที่หลักริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุด ของแม่น้ำเจ้าพระยา 9-11 พ.ย นี้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” ที่กำหนัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562
  26 September 2019
ไทยเบฟ จัด “Welcome Dinner in honor of All-Party Parliamentary Group,UK”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะประธาน Thai-UK Business Leader Council จัด “Welcome Dinner in honor of All-Party Parliamentary Group,UK” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย และสหราชอาณาจักร
  25 September 2019
คุณฐาปน เข้าร่วมเสวนาการประชุม พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม การประชุมประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”
  24 September 2019
คุณฐาปนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสเจริญอายุ 83 ปี สมเด็จพระวันรัต
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรใน งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเจริญอายุ 83 ปี สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
   ข่าวทั้งหมด
 

Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network