ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
       

ข่าวในเครือไทยเบฟ
  25 May 2017
มอบเงินสนับสนุน เพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย
ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดอง แห่งเอเชีย รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 3 ล้านบาท จาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  22 May 2017
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชม นิทรรศการสานพลังประชารัฐ ในงาน OTOP MIDYEAR 2017
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “OTOP MIDYEAR 2017” และเยี่ยมชมนิทรรศการสานพลังประชารัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
  ข่าวทั้งหมด

ข่าวพิเศษ
  6 March 2017
ผลการตัดสินโครงการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลและทรงเปิดนิทรรศการในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จะได้รับการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2560 ทุกวัน
  18 January 2017
กลุ่ม TCC GROUP ประเดิมเจ้าภาพชุดแรก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระ ราชานุญาตให้ องค์กรภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
  ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
  10 April 2017
ไทยเบฟ ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิดค่ายคัดเลือกนักศึกษา Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 6 (Beta Young Plus) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
  3 April 2017
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบน้ำดื่มช้าง พร้อมด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง รวมมูลค่า 1 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
  ข่าวทั้งหมด
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network