Thai Beverage Plc

กลุ่มธุรกิจเครี่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นำเสนอตราสินค้าหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงเวลา

ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟมีความแข็งแกร่งทั้งด้านตราสินค้าและการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย นำโดยแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคอย่าง โออิชิ เอส และคริสตัล เสริมแกร่งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก F&N ที่ได้รับความนิยมอย่างยาวนานในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ทำให้ไทยเบฟเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

จากก้าวแรกในตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

จากรากฐานอันมั่นคงธุรกิจสุราและเบียร์ ไทยเบฟขยายธุรกิจสู่ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยความมุ่งมั่น นําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค ทุกเพศทุกวัย เริ่มด้วยชาเขียวโออิชิที่ครองใจผู้บริโภค ด้วยรสชาติและคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับ และกิจกรรมการตลาดที่หลากหลาย เช่นเดียวกับน้ำดื่มคริสตัล ซึ่งการันตีคุณภาพจากหลายสถาบัน และเอสที่เดินหน้าสร้าง ปรากฏการณ์ใหม่แบบ Awesome est อย่างต่อเนื่อง

สู่การเติบโตในตลาดอาเซียน

ไทยเบฟ ก้าวสู่ตลาดอาเซียนผ่านความร่วมมือกับเฟรเซอร์ แอนด์ นีพ, ลิมิเต็ด ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 130 ปี และมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากมาย อาทิ 100พลัส, TEA POT, F&N Seasons, F&N Ice Mountain ครอบคลุมความต้องการในทุกช่วงเวลาของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย

สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้บริโภคผ่านหลากหลายกิจกรรม

ตราสินค้าภายใต้ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกโอกาส ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ในฐานะผู้นำตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ไทยเบฟ มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ในทุกช่วงเวลา แต่ยังส่งเสริมสุขภาพที่ดี ผ่านการนำนวัตกรรมและแนวคิดที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา พร้อมสร้างสีสันและความตื่นเต้นด้วยแคมเปญการตลาดที่สร้างสรรค์ โดนใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตราสินค้าภายใต้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ได้รับการยอมรับและสามารถครองใจผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ผลิตภัณฑ์จาก เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ