ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
 
สุรา
กลุ่มบริษัทสุราในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตและจำหน่ายสุราทุกชนิดทุกรูปแบบ ทั้งสุราสี สุราขาวและอื่นๆ เป็นเจ้าของโรงงานสุราจำนวน 18 โรงงานทั่วประเทศ และมีบริษัทนำเข้าสุราจากต่างประเทศ ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และส่งออกเพื่อจำหน่ายทั่วโลก และดำรงบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุราของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ระดับโลก
 
 
 
 
 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network