ค้นหา :   
: ราคาหุ้น THBEV
 
รางวัล 2558
Corporate Awards
Best CFO in Thailand and Southeast Asia
Mr. Sithichai Chaikriangkrai Director and Executive Vice President – Thai Beverage PLC
From:
5th Annual Southeast Asia’s Institutional Investor Corporate Awards
By:
Alpha Southeast Asia
Most Organised Investor Relations Best Senior Management IR Support Most Consistent Dividend Policy Best Strategic Corporate Social Responsibility
From:
5th Annual Southeast Asia’s Institutional Investor Corporate Awards
By:
Alpha Southeast Asia
The Excellence Core Process Improvement Project: Transportation Order Management System
From:
Thailand ICT Excellence Awards 2015
By:
Thailand Management Association (TMA)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 
Thai Beverage Public Company Limited
         
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  Social Network