Search :   
: THBEV Price
 
       
 
ผ้าห่มไทยเบฟ 12,000 ผืนมุ่งหน้าสู่เมืองสามหมอก
 

  คาราวานผ้าห่มผืนเขียวได้เดินทางมาถึงยัง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อยโดย คุณสมชัย สุทธิกุลพานิช ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 18 ให้กับ คุณประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนในอำเภอต่างๆ ประกอบไปด้วย อ.ปางมะผ้า ซึ่งเป็นจุดแจกแรก อ.ปาย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ โดยมี คุณจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า พันเอกพิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 คุณเสน่ห์ ปักสิงห์ ผู้แทน หน.สนง.ปภ. แม่ฮ่องสอน นายไกรเลิศ นิธิพรเดชะ ผจก.ภาคแคชแวน นายกุลธวัช เขียวสุข ผช.ผจก.ภาคการขาย นายชัยฤทธิ์ ณ ลำพูน ผจก.เอเย่นต์ นายวันชัย สมศรี ผู้จัดการเบียร์สด นายธีรพันธ์ หอยศรีจันทร์ ผู้จัดการออนเทรด นายจรูญ เมืองมาคำ ผู้จัดการออนเทรด นายชัยยุทธ ศรทวี ผู้จัดการแคชแวน ร่วมพิธีส่งมอบ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน พล.อ อรชุน พิบูลนครินทร์ บ้านลุกข้าวหลาม อ.ปางมะผ้า

  บรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มของชาวมูเซอดำ ณ บ้านลุกข้าวหลามแห่งนี้ อีกทั้งการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเด็กๆ ในศูนย์การเรียนรู้ฯ กับการแสดงชุด “ด้วยรักและภักดี” จากนั้นก็เข้าสู่พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งนอกจากการมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้แล้ว โครงการได้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมถึงน้ำดื่มสะอาด ขนม ในกิจกรรม “ให้น้องจากใจไทยเบฟ” อีกทั้งการให้บริการตรวจรักษาสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สต.ปางมะผ้า และที่พิเศษไปกว่านั้น เรายังได้มีโอกาสแวะเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน เพื่อนำความอบอุ่น รอยยิ้มและกำลังใจ มอบผ่านผ้าห่มผืนเขียว พร้อมด้วย น้ำดื่มสะอาดเพื่อไว้ใช้บริโภคอีกด้วย

 
As of date 30/11/2017
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
Product Groups

Sustainability Report
ThaiBev News
Publications
 
 
 
 Copyright © 2015 Thai Beverage Plc. All Rights Reserved.
  Social Network