search :      
: THBEV Price
 
       
 
โครงการ สานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2
 

  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานปฐมนิเทศ โครงการ สานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมนักพัฒนาธุรกิจชุมชนจำนวน 76 คนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย ร่วมปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายพิเศษเรื่อง 30 ปีกับการพัฒนาดอยตุง โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ , คุณทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน , ผู้บริหารบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท , คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ , คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมงาน ณ ชั้น 10 อาคาร CW Tower

 
ข้อมูล ณ วันที่ 13/09/2560
 

 
Thai Beverage Public Company Limited
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข่าวและกิจกรรม
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
  Social Network